Ulga na dziecko 2022. Zmiany uderzą w rodziców o niskich dochodach

Ulgę na dziecko 2022 ostatni raz rozliczamy według starych zasad. Od wprowadzenia Polskiego Ładu wiele się zmienia. Najbiedniejsi rodzice dostaną zwrot podatku już tylko w tym roku. W kolejnych latach niestety nie będzie im przysługiwał.

Ulga na dziecko 2022. Warunki

Od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, wszystkie osoby fizyczne muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe. Można skorzystać z różnych ulg podatkowych. Najczęściej wykorzystywaną jest ulga na dziecko. Ulga na dziecko 2022 należy się:

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej)  i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po ich zsumowaniu nie przekraczają 3?089 zł .

Zgodnie z informacjami na stronie gov.pl wykonywanie władzy rodzicielskiej to:

Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Aby otrzymać ulgę na dziecko 2022 w przypadku, gdy mamy tylko jedno dziecko, musimy spełnić także kryterium dochodowe. Gdy opiekunów/rodziców jest dwoje, przez cały rok nie mogą  zarobić więcej niż 112 tys. złotych. A dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim kryterium dochodowe wynosi maksymalnie 56 tys. złotych przychodu rocznie na każdego z nich. 

Ulga na dziecko 2022. Kwoty

Kwoty zwroty nie ulegną zmianie. Przysługuje:

  • na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1?112,04 zł),
  • na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1?112,04 zł),
  • na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2?000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2?700 zł).

Co to oznacza w praktyce? Na stronie gov.pl możemy prześledzić symulację dla rodziny z trójką dzieci:

Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy otrzymasz rocznie: 1?112,04 zł na pierwsze dziecko, 1?112,04 zł na drugie dziecko, 2?000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie uzyskasz 4?224,12 zł.
Zobacz wideo Polski Ład krok po kroku - wypełniamy najważniejsze dokumenty

Ulga na dziecko 2022. Co się zmieni?

Te warunki pozostają w mocy. Zmieni się jednak to, kto może odliczyć ulgę na dziecko 2022.

Ulga na dziecko związana jest z wysokością zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych. Gdy w zeznaniu podatkowym jest ona wyższa lub równa uldze, odliczenie przysługuje rodzicom w całości.

Ale  Polski Ład wprowadził zwolnienie od podatku do dochodu 30 tys. zł rocznie. Rodzice, którzy zarabiają najniższą krajową, w związku z tym nie będą mieli potrącanych zaliczek na podatek. W ich przypadku będą brane pod uwagę jedynie składki społeczne, które musiałyby być równe lub wyższe od ulgi na dziecko. U osób zarabiających najniższą krajową to warunek niemożliwy do spełnienia.

Więcej o: