Świadczenie rodzicielskie. Kto może się ubiegać o dodatkową gotówkę?

Świadczenie rodzicielskie, zwane "kosiniakowym", to wsparcie finansowe rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Wynosi ono 1000 zł miesięcznie i nie jest zależne od dochodu. Wnioski w sprawie świadczenia rodzicielskiego składane są w gminie według miejsca zamieszkania danej rodziny.

Więcej artykułów o dodatkowych świadczeniach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

Świadczenie rodzicielstwie w 2022 roku

Świadczenie rodzicielskie to dodatkowe wsparcie dla rodzin. Przysługuje one osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, możemy przeczytać, że świadczenie rodzicielskie przysługuje przez:

 • 52 tygodni - jedno dziecko przy jednym porodzie, przysposobienie jednego dziecka lub objęcie opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni - dwoje dzieci przy jednym porodzie, przysposobienie dwojga dzieci lub objęcie opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni - trójka dzieci przy jednym porodzie, przysposobienie trojga dzieci lub objęcie opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni - czworo dzieci przy jednym porodzie, przysposobienie czworga dzieci lub objęcie opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni - pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienie pięciorga i więcej dzieci lub objęcie opieką pięciorga i więcej dzieci.

1000 na dziecko przysługuje w konkretnej sytuacji. Rodzice wolą krócej, a więcej1000 na dziecko przysługuje w konkretnej sytuacji. Rodzice wolą krócej, a więcej

Dodatkowe wsparcie dla rodzin w 2022 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje liczne działania na rzecz młodych małżeństw oraz rodzin. Jednym z nich dodatkowe świadczenia rodzinne:

 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
 • program "Rodzina 500+",
 • program "Dobry Start",
 • program "Maluch+",
 • opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • dodatek osłonowy,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

500 plusWypłata 500 plus - styczeń 2022. Rodzice muszą uważać, by nie stracić pieniędzy

Ekonomistka: "Inflacja umniejsza siłę nabywczą gotówki, którą otrzymują rodzice"

Ekonomistka Anna Zachorowska - Mazurkiewicz, profesor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z eDziecko.pl przyznała, że bardzo istotne jest umożliwienie rodzicom, a konkretnie matkom, łączenia pracy zawodowej z wychowaniem. To oznacza, że większość środków pieniężnych jest przeznaczana na sieć opieki instytucjonalnej, poczynając od żłobków, poprzez przedszkola, na dofinansowanie szkół, zwiększenie dostępności lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i psychologów w szkołach.

Świadczenia to żywa gotówka, którą rodzice mogą przeznaczać na cokolwiek, np. w sytuacji, gdy rodzince borykają się z niedostatkami. Inflacja umniejsza siłę nabywczą gotówki, którą otrzymują rodzice. To już są inne pieniądze niż to, które otrzymywaliśmy raptem parę lat temu. Wsparcie w formie usług społecznych jest rozwiązaniem, które funkcjonuje w wielu krajach. 

- mówiła wówczas Anna Zachorowska - Mazurkiewicz. 

Centrum Adama Smitha niedawno wyliczyło koszt posiadania dzieci w Polsce, jest przeogromny. To ponad 200 - 250 tys. Tyle trzeba mieć, aby doprowadzić dziecko do pełnoletnościEkonomistka o świadczeniach: 200 - 250 tys. Tyle trzeba mieć, aby doprowadzić dziecko do pełnoletności

A wy, drodzy rodzicie, może macie zdanie dotyczące dodatkowych świadczeń oferowanych przez państwo? Piszcie na adres: edziecko@agora.pl. Najciekawsze historie opublikujemy.

Więcej o: