Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Para emerytów dostałaby 2400 zł, a rodzina 2+2 3600 zł

Polski Instytut Ekonomiczny opracował raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?". Od ogłoszenia dokumentu w lutym 2021 roku wciąż mówi się o propozycji nowego świadczenia. Co zakłada analiza ekonomistów? Co to jest Bezwarunkowy Dochód Podstawowy?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowe świadczenie socjalne

Polski Instytut Ekonomiczny opracował nowy raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?". Zgodnie z koncepcją Polskiego Instytutu Ekonomicznego każda osoba dorosła mogłaby dostać 1200 zł co miesiąc. A dodatkowo 600 złotych na dziecko. To oczywiście tylko propozycja, która wypłynęła na bazie analizy sytuacji materialnej Polaków. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy przysługiwałby każdemu zainteresowanemu, nie byłoby żadnego kryterium dochodowego, nie byłoby koniecznie podjęcie pracy zarobkowej.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy miałby zastąpić inne świadczenia – na przykład 500 plus czy zasiłki rodzinne. Rodzina z dwójką dzieci dostałaby na rękę 3600 zł. Rodzina z trójką potomstwa – 4200 zł. Małżeństwa wychowujące jedynaków – 3000 zł. Osoby samotne – 1200 zł. Para emerytów mogłaby dostać 2400 zł.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – oczekiwania

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy wydaje się być pomysłem utopijnym.

Koncepcja dochodu podstawowego przewiduje wypłacanie przez państwo każdemu obywatelowi stałego comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Przyznanie go nie wymagałoby podjęcia pracy zarobkowej i nie zależałoby od wysokości dochodów uzyskiwanych z innych źródeł. Świadczenie miałoby pomóc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb

- wyjaśniają eksperci.

Jednak nie wolno zapominać o nadrzędnym celu bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, jakim byłoby zmniejszenie nierówności społecznych.

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

– tłumaczą specjaliści z Państwowego Instytutu Ekonomicznego w raporcie "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – minusy

Wyrównanie nierówności społeczne to jedno. Ale takie świadczenie miałoby olbrzymi wpływ na gospodarkę. Dochód podstawowy z pewnością doprowadziłby do porzucenia pracy przez niektórych Polaków. Byłby także nieadekwatny do potrzeb.

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą pomysłodawcy Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Więcej o: