Ulga prorodzinna w Polskim Ładzie. Rodzice o najniższych dochodach boleśnie odczują zmiany

Styczeń 2022 przyniósł wiele zmian - zarówno w świadczeniach socjalnych, jak i rozliczeniach podatkowych. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu. Jak będzie wyglądała ulga prorodzinna w Polskim Ładzie?

Ulga prorodzinna w Polskim Ładzie. Zasady

Ogólne zasady przyznawania ulgi na dziecko pozostają bez zmian. Ulga prorodzinna w Polskim Ładzie przysługuje:

 • rodzicom wykonujący w zeszłym roku władzę rodzicielską,
 • opiekunom prawnym, jeżeli dziecko zamieszkiwało z nimi,
 • rodzicom zastępczy, posiadającym orzeczenie sądu, lub odpowiednią umowę,

Nie na wszystkie dzieci można odliczyć ulgę prorodzinną. Przysługuje dzieciom:

 • małoletnim,
 • bez względu na wiek, jeśli w 2021 roku otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do czasu ukończenia 25 roku życia, jeśli studiują w Polsce lub za granicą.
 • zarabiającym mniej niż 3089 zł.

Ulga prorodzinna w Polskim Ładzie – kwoty odliczeń

Kwoty zwrotu także pozostają bez zmian. Rodzicom przysługuje:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (maksymalnie 1112,04 zł w skali roku),
 • 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko (1?112,04 zł),
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (2?000,04 zł),
 • 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (2?700 zł).

Ulga prorodzinna w Polskim Ładzie. Progi dochodowe

Wciąż będą brane pod uwagę także dochody rodziców. To dotyczy rodzin wychowujących jedno dziecko. Rodzice przez cały rok nie mogą oni zarobić więcej niż 112 tys. złotych. A dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim kryterium dochodowe wynosi  56 tys. złotych na każdego z nich.

Zobacz wideo Szereg obietnic w Polskim Ładzie PiS-u. Kto za nie zapłaci?

Ulga prorodzinna w Polskim Ładzie. Co się zmieni?

Zatem co się zmienia? Jak będzie wyglądała ulga prorodzinna w Polskim Ładzie?

Polski Ład wprowadza zwolnienie od podatku do dochodu 30 tys. zł rocznie. Rodzice o najniższych dochodach nie będą mieli potrącanych zaliczek na podatek. A trzeba wiedzieć, że ulga prorodzinna jest związana z wysokością odprowadzonych składek ZUS i zdrowotnych. Jeśli składki są wyższe lub równe uldze, ulga na dziecko przysługuje w całości.

Gdy zostaną uwzględnione wyłącznie składki społeczne, to te kwoty musiałyby być równe lub wyższe niż ulga prorodzinna. Niestety u rodziców zarabiających najniższą krajową pensję jest to niemożliwy warunek do spełnienia.

Więcej o: