Opieka na zdrowe dziecko 2022. Są ważne zmiany także dla rodzin patchworkowych

Opieka na zdrowe dziecko 2022 ma kilka istotnych dla rodziców zmian. Niektóre wynikają z przyjęcia unijnej dyrektywy work life balance, która ma pomóc osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i wymusza zmiany w Kodeksie Pracy.

Więcej informacji o aktualnych świadczeniach rodzinnych na Gazeta.pl

Opieka na zdrowe dziecko 2022 to cztery rodzaje urlopów, jakie przysługują rodzicom. Są to urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski i wychowawczy. Ich wymiar i zasady przyznawania są regulowane zapisami Kodeksu Pracy. W 2022 roku rodzice muszą być gotowi na zmiany w dwóch ostatnich.  

Opieka na zdrowe dziecko 2022 - urlop macierzyński

Urlop macierzyński może mieć różny wymiar:

  • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Na urlop macierzyński kobieta może przejść nawet sześć tygodni przed porodem, po urodzeniu dziecka zostaje jej 14 tygodni, które musi wykorzystać.

Opieka na zdrowe dziecko 2022 - urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski zwykle jest przez matki wykorzystywany bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar zależy od ilości urodzonych dzieci:

  • 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci.

Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego polegają na tym, że teraz rodzice mają prawo do czterech miesięcy urlopu dzielonych między nich po równo, bez prawa przeniesienia. Oznacza to, że w świetle nowych przepisów tata ma prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego, którego nie może się zrzec na rzecz matki. Urlop ten musi wykorzystać do 8. urodzin swojego dziecka.

Zobacz wideo

Opieka na zdrowe dziecko 2022 - urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy należy się obojgu rodzicom i co ważne - mogą skorzystać z niego równocześnie. Jest bezpłatny i trzeba go wykorzystać do 6. roku życia dziecka. Urlop wychowawczy wynosi 36 miesięcy i rodzice mogą go podzielić na pięć części. Rok 2022 nie wprowadza żadnych zmian do urlopu wychowawczego.

Opieka na zdrowe dziecko 2022 - urlop ojcowski

Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie, tata musi z niego skorzystać do ukończenia przez dziecko dwóch lat (lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 10 urodzin). W przeciwnym wypadku przepada. Z urlopu ojcowskiego nie można się zrzec na rzecz mamy dziecka.

Opieka na zdrowe dziecko 2022 - urlop opiekuńczy 

Opieka na zdrowe dziecko 2022 - urlop opiekuńczy to także urlop opiekuńczy. Wynosi dwa dni tzw. opieki nad dzieckiem z powodów zdrowotnych. Dyrektywa work life balance zakłada zwiększenie tych dwóch dni do pięciu. Nastąpi tu także ważna zmiana z punktu widzenia rodzin patchworkowych, czyli związków partnerskich, w których wychowują się dzieci. Urlop opiekuńczy ma dotyczyć też ojczyma, macochy i partnera w związku partnerskim (jeśli prawo w danym państwie dopuszcza związki partnerskie).

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.