500 plus 2022. Kiedy wniosek? Ważna informacja dla rodziców

500 plus 2022. Kiedy wniosek? - zastanawiają się rodzice. Od nowego roku rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla rodzin, które pobierają 500 plus. Wiąże się to z koniecznością ponownego złożenia wniosku. Jednak nie wszyscy mogą to zrobić w tym samym terminie. Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

500 plus 2022 kiedy wniosek? To zależy. Nowy okres rozliczeniowy trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku, ale wnioski od rodziców nowonarodzonych dzieci przyjmowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w styczniu. Pozostali rodzice będą mogli starać się o świadczenie od 1 lutego 2022 roku. Poniżej wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują.

Zobacz wideo

500 plus 2022 kiedy wniosek?

Odpowiedź na pytanie, kiedy należy złożyć wniosek o 500 plus, znajdujemy na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez ZUS rodzice, którzy złożą wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymają prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. W gorszej sytuacji bedą ci, którzy nie dotrzymają terminu.

Kalendarz roku szkolnego 2021/22Kalendarz roku szkolnego 2021/22. Ostatni dzwonek na poprawę ocen. "Bez korepetycji ani rusz"

Jeśli złożysz wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego

- czytamy. Przy czym ZUS zaznacza, że nastąpi to nie wcześniej niż "od dnia: urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym".

Sklep spożywczyDziecko zakrztusiło się żelkiem. Uratowała je obca kobieta. Rodzice próbują ją znaleźć

Więcej o: