Dokumenty do pozwu o alimenty. Co jest potrzebne do złożenia wniosku o alimenty?

Dokumenty do pozwu o alimenty to lista niezbędnych papierów, które strona ubiegająca się o alimenty zobowiązana jest dołączyć do pozwu sądowego. Sprawdź, co się na niej znajduje.

Jakie dokumenty do wniosku o alimenty? Kto stara się o alimenty?

Dokumenty do pozwu o alimenty to zestaw obowiązkowch poświadczeń, jakie opiekun dziecka musi skompletować i przedłożyć w sądzie, jeśli chce ubiegać się o świadczenia na rzecz dziecka. Alimenty jest to bowiem nic innego jak finansowe wsparcie przeznaczone dla małoletniego, który pozostaje pod opieką jednego rodzica, podczas gdy drugi nie zdecydował się dobrowolnie łożyć na jego utrzymanie. W takim wypadku opiekun sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem ma prawo wystąpić z pozwem do sądu o ustalenie wysokości alimentów. Jakie dokumenty do wniosku o alimenty są niezbędne? W przypadku procedur, które opierają się o sąd lista niezbędnych papierów jest dość długa. Niemniej jednak niedostarczenie ich jest jednoznaczne z odrzuceniem wniosku przez sąd ze względu na niekompletność. 

SądO rozwód będzie trudniej. Zmiany odczują także rodzice małoletnich dzieci

Załączniki do pozwu o alimenty. Rachunki za wydatki poniesione na dziecko

Alimenty to świadczenie, które na rzecz dziecka uiszcza rodzic, z którym dziecko nie zamieszkuje na stałe. W ten sposób jest on zobowiązany do partycypowania w równym stopniu w utrzymaniu dziecka i finansowaniu jego potrzeb. Bardzo często kwestie te rodzice są w stanie ustalić między sobą i nie jest konieczne opieranie się o decyzję sądu. W przypadku kiedy jeden z rodziców unika bądź odmawia płacenia alimentów, wówczas konieczne staje się ustalenie tej kwestii na drodze sądowej. Konieczne jest przede wszystkim złożenie pozwu do sądu, który jest tak na prawdę dokumentem inicjującym rozpoczęcie postępowania. Powinno się go dostarczyć do sądu rejonowego, do wydziału spraw rodzinnych. Załączniki do pozwu o alimenty to dokumenty, które wraz z nim należy dostarczyć sądowi. Wśród nich ważną rolę będą pełnić m.in. rachunki za wydatki ponoszone na dziecko. To właśnie dzięki nim rodzic wnoszący pozew może udowodnić jak duże są jego miesięczne nakłady związane z utrzymaniem dziecka. W ten sposób pośrednio uzasadnia się także wysokość kwoty alimentów o jaką wnioskuje w pozwie. 

Zobacz wideo "Jak można w niebezpieczną podróż zabrać małe dziecko?" [Q&A Gazeta.pl]

Pozew o alimenty. Potrzebne dokumenty

Pozew o alimenty i potrzebne dokumenty stanowią całość podczas, gdy rozpoczynamy sprawę o ustalenie wysokości świadczenia na rzecz dziecka. Sam pozew powinien być stworzony zgodnie z obowiązującymi zasadami - można go napisać samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawnika. Do niego należy dołączyć także takie dokumenty jak:

  • w przypadku par, które nie sformalizowaly swojego związku - oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo
  • w przypadku, gdy ubiegamy się o alimenty od męża lub żony - odpis skrócony aktu małżeństwa
  • w przypadku par po rozwodzie lub w separacji - odpis wyroku rozwodowego lub orzeczenia o separacji
  • zaświadczenie o zarobkach
  • rachunki za wydatki na dziecko
  • odpis pozwu i załączników.

Rozwód. Jak poradzić sobie z emocjamiMama po rozwodzie. "Dla niektórych jestem przegrywem"

Pozew o alimenty: akt urodzenia

Powyżej znaleźć można całą listę potrzebnych do złożenia pozwu o alimenty dokumentów. Niemniej jednak najważniejszy wśród nich jest akt urodzenia dziecka. Wnosząc pozew o alimenty akt urodzenia dziecka jest absolutnie konieczny. Wystarczające będzie dostarczenie skróconego odpisu, który uzyskać można w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto wiedzieć, że wnosząc pozew o alimenty jesteśmy zwolnieni z opłat sądowych. Dokumenty można dostarczyć pocztą lub osobiście, do Biura Podawczego - warto wtedy mieć przy sobie trzecią kopię kompletu kompletu papierów, na której uzyskamy urzędowe poświadczenie ich wpłynięcia. 

Zobacz też: Gdy rodzice nie płacą alimentów, obowiązek przechodzi na ich bliskich. Jednak są warunki

Więcej o: