Ulga na dzieci 2022. Rodzice mogą pożegnać się ze zwrotem pieniędzy

Ulga na dziecko 2022 będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. Do tej pory była najczęściej wybieraną przez Polaków ulgą i dla wielu rodzin wiązała się z nadzieją na otrzymanie dodatkowej gotówki po świętach. W tym roku jednak Polski Ład pokrzyżował plany Polaków. Niektórzy w nadchodzących latach stracą nawet kilka tysięcy złotych.

Ulga na dziecko była do tej pory jedną z najpopularniejszych metod wspomagania rodzin. Przysługiwała na każde dziecko, które nie ukończyło osiemnastego roku życia. Korzystali z niej rodzice, opiekunowie prawni i zastępczy. Dzięki niej, po rozliczeniu PIT, do portfeli rodziców trafiała spora gotówka. Niestety od 2022 roku wraz z wejściem w życie programu Polski Ład wiele osób straci prawo do wypłaty ulgi na dziecko. Jakie warunki będą obowiązywały?

Zobacz wideo Ulga gastronomiczna. Paweł Borys tłumaczy, jak z niej skorzystać

Ulga na dziecko 2022. Jak

Zanim wejdzie w życie Polski Ład, ulgę prorodzinną można otrzymać:

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł. 

Ulga należy się rodzicom, którzy spełnią kryterium dochodowe. W przypadku opiekunów jednego dziecka, którzy są małżeństwem, jest to 112 tys. Samotni rodzice jedynaków także nie możesz przekroczyć progu 112 tys. Rodzice, którzy nie są w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka, nie mogą zarabiać więcej niż 56 tysięcy. W najlepszej sytuacji są rodzice z rodzin wielodzietnych: w tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń dochodowych. 

  • Rodzice jednego dziecka: 92,67 zł miesięcznie, rocznie 1112,04 zł.
  • Rodzice dwojga dzieci: 2224,08 zł.
  • Trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie. Łącznie rodzice trojga dzieci mogą otrzymać 4224,12 zł
  • Czwarte i każde kolejne dziecko: 225 zł miesięcznie. Rodzice czworga otrzymają więc 6924,12 zł.

Zasady te obowiązują jeszcze przy najbliższym rozliczeniu. 

Szkoła PodstawowaLekcje zdalne grudzień 2021. Rozporządzenie MEN określa warunki do nauki

Ulga na dziecko. Co się zmieni przez Polski Ład?

Od 2023 r. przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu uniemożliwią wielu rodzinom rozliczenie ulgi prorodzinnej. Powodem jest to, że zmienią się m.in. zasady rozliczania składki zdrowotnej. W przypadku wielu podatników będzie o wiele wyższa i nie będzie można odliczyć jej od podatku. 

Jeśli podatnik będzie korzystał ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, będzie ją robił wyłącznie do wartości składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. Na skutek tych zmian zwrot podatku przy odliczeniu ulgi będzie możliwy tylko do wysokości składek ZUS

- informuje PIT.pl. Oznacza to, że wiele rodzin zostanie pozbawionych możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. 

Szkoła PodstawowaNauka zdalna a opieka nad dzieckiem. Nie dla wszystkich rodziców

Więcej o: