Dziecko na kwarantannie. Co z rodzicami? Są nowe wytyczne do zasiłku opiekuńczego

Dzieci coraz częściej przebywają na kwarantannie. Zamykane są kolejne szkoły, klasy czy przedszkolne grupy. Rodzice muszą łączyć pracę zawodową z opieką nad dzieckiem na kwarantannie. Mogą jednak pobierać zasiłek opiekuńczy.

Dziecko na kwarantannie. Dotychczasowe zasady

Nauka w szkołach tylko pozornie odbywa się według starych zasad. Rzeczywistość jest jednak inna – mnóstwo placówek wprowadza nauczanie zdalne, hybrydowe. Nauka i zapewnienie opieki spada na rodziców. Na szczęście mogą oni przejść na zasiłek opiekuńczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe zasady pobierania świadczenia. Dotychczasowe były niejasne. Dlaczego?

Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego tylko w przypadku chorych dzieci były jasna – rodzice przechodzili na zasiłek, płacił im ZUS. Jako chorobę uznaje się także kwarantannę lub izolację, więc tu nie było zastrzeżeń.

Ale jeśli to nie samo dziecko miało kwarantannę czy izolację, a cała grupa czy klasa, sprawa się komplikowała. Rodzice musieli zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do ośmiu lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły. W przepisach jest jednak mowa o całej placówce – nie jedna czy kilku grup/klas.

Dziecko na kwarantannie. Zmiana przepisów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze interpretował prawo na korzyść rodziców. Zdarzało się, że rodzice występowali o zasiłek opiekuńczy, brali w pracy wolne, a ZUS „nie usprawiedliwiał" im tej nieobecności.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotował więc wytyczne. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną za zamknięcie placówki należy uważać także naukę zdalną np. jednej klasy lub grupy przedszkolnej. Nie musi dojść do zawieszenia zajęć w całej szkole, przedszkolu czy żłobku. Jeśli zamknięta zostaje tylko jedna klasa, rodzicowi też przysługuje opieka na dziecko na kwarantannie.  

Jeżeli np. w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szkole (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu)

- powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski cytowany przez portal Bankier.pl.

Zobacz wideo Czy ktoś jeszcze korzysta z aplikacji "Kwarantanna domowa"? Czy rząd zamierza to egzekwować?

Dziecko na kwarantannie. Jak dostać zasiłek?

Jeśli chcemy zaopiekować się dzieckiem na kwarantannie i dostać zasiłek opiekuńczy, musimy wypełnić oświadczenie dla pracodawcy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie gov.pl. Oświadczenie dla pracodawcy powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.
Więcej o: