Dziecko na kwarantannie - opieka. ZUS wprowadza nowe zasady. Kluczowa jest jedna kwestia

Coraz więcej placówek przechodzi na pracę hybrydową lub zdalną. Nauka w domu ponownie spada na rodziców. Przepisy się jednak zmieniły. Nie musi już dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka. Nawet jeśli na kwarantannę została odesłana jedna grupa, rodzice tych dzieci mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jak pobierać opiekę na dziecko na kwarantannie?

Dziecko na kwarantannie – opieka. Dotychczasowe przepisy niejasne

Do tej pory zdarzały się problemy z wypłatą zasiłków opiekuńczych. Tylko w przypadku chorych dzieci sprawa była jasna – rodzice przechodzili na zasiłek, płacił im ZUS. Jako chorobę uznaje się także kwarantannę lub izolację, więc tu nie było zastrzeżeń.

Inaczej było w przypadku opiekunów, którzy byli zmuszeni zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do ośmiu lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły. Niejasne było samo „zamknięcie" placówki. W przepisach jest mowa o całej placówce, a zazwyczaj zawieszona zostawała praca jednej czy kilku grup/klas. ZUS nierzadko przyjmował niekorzystną interpretację przepisów.  

Dziecko na kwarantannie – opieka. Zmiana przepisów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych interpretował prawo. Zwrócił się więc do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o jednoznaczne wytyczne. Resort zdecydował, że w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną za zamknięcie placówki należy uważać także naukę zdalną np. jednej klasy lub grupy przedszkolnej. Nie musi dojść do zawieszenia zajęć w całej szkole, przedszkolu czy żłobku. Nawet w przypadku zamknięcia tylko jednej klasy, rodzicowi przysługuje opieka na dziecko na kwarantannie.  

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Dziecko na kwarantannie – opieka. Jak dostać zasiłek?

Aby dostać opiekę na dziecko na kwarantannie, wystarczy wypełnić oświadczenie dla pracodawcy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie gov.pl. Oświadczenie dla pracodawcy powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

 WIĘCEJ O ZASADACH PRZECZYTASZ TU

Więcej o: