Wyprawka - Dobry Start. Ostatnia szansa na dodatkowe 300 zł. Rodzicu, pośpiesz się!

Wyprawka - Dobry Start. Możliwość składania wniosków o wypłatę świadczenia skończy się za dwa dni. Rodzice dzieci, którzy jeszcze tego nie zrobili, a chcieliby, żeby w domowym budżecie pojawiło się dodatkowe 300 zł powinni się pospieszyć.

Więcej informacji o świadczeniach rodzinnych na stronie Gazeta.pl

Dobry start, czyli świadczenie dla rodziców dzieci uczących się jest potocznie nazywane 300 plus. To środki, które mają pomóc skompletować szkolną wyprawkę dla dziecka. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać jeszcze tylko do 30 listopada. 

Wyprawka dobry start - dla kogo?

Dobry start to świadczenie w wysokości 300 zł, które jest wypłacane raz w roku na każde uczące się dziecko. 300 plus przysługuje wszystkim uczniom do momentu skończenia 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24.). Nie obowiązuje tu żadne kryterium dochodowe rodziców.

Dobry start dla zerówki

Program Dobry start nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówki i studentów. 

Zobacz wideo Położna – od kiedy i jak długo można liczyć na jej pomoc? Jak znaleźć najlepszą dla siebie?

Program Dobry Start. Dla Kogo?

Przypomnijmy, że świadczenie 300 plus należy się na każde uczące się dziecko w wieku poniżej 20 lat. O świadczenie to może wystąpić:

  • rodzic
    - jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
    - jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
    - gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ustalimy, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka – osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.

Dobry start - 300. Wniosek online

Wnioski o świadczenie z programu Dobry start składamy w formie elektronicznej. Można to zrobić za pośrednictwem: PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS), bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Więcej o:
Copyright © Agora SA