Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Dziecko na kwarantannie? Rodzicu, nie musisz pracować

Coraz więcej szkół przechodzi na nauczanie zdalne, a coraz więcej uczniów przebywa na kwarantannie. Kwarantanna dziecka to trudny czas dla rodziców. Szczególnie w przypadku dzieci młodszych. Rodzice mogą jednak skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko i w tym czasie nie pracować. Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko na kwarantannie. Ile wynosi?

Dziecko skierowane na kwarantannę jest uznawane za chore, a to oznacza, że rodzic może starać się o zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje w wysokości 80 proc. stałego wynagrodzenia.

Gdy dziecko jest skierowane na kwarantannę lub izolację (przez inspekcję sanitarną lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) jest ono chore - w myśl przepisów ustawy zasiłkowej. W związku z tym rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy

- brzmi komunikat na stronie gov.pl.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Dla kogo?

O zasiłek opiekuńczy na dziecko może wystąpić każdy, kto spełnia oba poniższe warunki:

 1. Nie możesz pracować, bo opiekujesz się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, lub dzieckiem niepełnosprawnym, które ma mniej niż 18 lat, oraz:
  - jesteś jego rodzicem,
  - jesteś jego rodzicem adopcyjnym,
  - jesteś jego rodzicem zastępczym,
  - jesteś jego opiekunem prawnym,
  - nie jest to twoje dziecko, ale je wychowujesz i utrzymujesz.
 2. Masz ubezpieczenie chorobowe i:
  - jesteś pracownikiem (masz umowę o pracę),
  - jesteś zleceniobiorcą (masz umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej jako niania),
  - współpracujesz ze zleceniobiorcą,
  - wykonujesz pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (czyli pracujesz w domu i na przykład składasz długopisy, szyjesz, tworzysz biżuterię pasmanteryjną z filcu),
  - prowadzisz działalność pozarolniczą albo współpracujesz z taką osobą,
  - jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  - jesteś osobą duchowną.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Dokumenty

Formalności związane z zasiłkiem opiekuńczym na dziecko nie są skomplikowane. Wystarczy wypełnić oświadczenie dla pracodawcy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie gov.pl, ale często kadrowe, którym pracownicy zgłaszają chęć przejścia na zasiłek opiekuńczy, przesyłają wszystkie konieczne do wypełniania dokumenty.

Oświadczenie dla pracodawcy powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.
Więcej o: