Bezwarunkowy dochód oznaczałby duży zastrzyk gotówki. Dla rodziny 2+2 to aż 3600 zł

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, czyli 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko. W praktyce oznacza to, że rodzina z dwójką dzieci dostałaby aż 3600 zł. Do tego 500 plus na każde dziecko i mówimy o zapomodze rzędu 4600 zł miesięcznie. To bardzo nie podoba się... rodzicom.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – pomysł PIE, który budzi kontrowersje

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, który jest nazywany także bezwarunkowym dochodem gwarantowanym lub obywatelskim, jest propozycją Państwowego Instytutu Ekonomicznego. To świadczenie pieniężne, które mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi. Pieniądze byłyby wypłacane niezależnie od:

  • wykonywania przez niego pracy,
  • wysokości dochodu,
  •  poziomu zamożności.
Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- wyjaśnia raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?"

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – zdaniem ekspertów

Już ekonomiści, którzy przygotowali koncepcję Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. uważają ten pomysł za trudny do zrealizowania, ryzykowny i kontrowersyjny:

Do wyzwań należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą eksperci w raporcie "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Internauci także wyrażają swoje niezadowolenie na temat tej propozycji:

No świetnie. Tylko za tym pójdą podwyżki, czyli coraz większą inflacją. Jak z 500+ , które jest coraz mniej warte. To jest jakaś bezsensowna spirala nakręcania pseudooptymizmu. Do niczego dobrego to nie prowadzi.

Wspaniały program, nieróbstwo+
Czyli nie warto uczciwie pracować. Wracamy do hasła "czy się stoi, czy się leży.....". Popieranie nierobów.

- komentują pod artykułami edziecko.pl, które dotyczą Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Więcej o: