1000 plus. Pieniądze nie trafią do wszystkich rodziców i nie wszyscy odbiorą pełną kwotę

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy został przyspieszony o rok. 1000 plus wchodzi w życie w styczniu 2022 roku. Według początkowych planów rządu świadczenie miało zadebiutować 1 stycznia 2023 roku, bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi. Komu będzie przysługiwać świadczenie?

1000 plus na dziecko. Nie każdy się załapie

1000 plus trafi do rodzin, które wychowują więcej niż jedno dziecko. 1000 plus jest przyznawane na drugą i każdą kolejną pociechę. Rodzice decydują, czy chcą dostawać 1000 zł co miesiąc przez rok, 500 zł co miesiąc przez dwa lata. Wsparcie 1000 plus lub 500 plus przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.

Oznacza to, że rodzice jedynaków nie mogą liczyć na 1000 plus. Warto więc wiedzieć, że jeśli nie spełniamy warunków 1000 plus na dziecko, możemy wystąpić o 400 plus. To świadczenie uzupełniające do 500 plus. Ale tu pojawiają się komplikacje.

Pieniądze może dostać rodzic, który ubiegając się o 400 plus bezpośrednio przed urlopem wychowawczym, pracował na umowę o pracę nie krócej niż 6 miesięcy, a w okresie urlopu wychowawczego korzystał z zasiłku macierzyńskiego (lub wykonuje pracę zarobkową uniemożliwiającą samodzielne opiekowanie się dzieckiem).

Zobacz wideo Szereg obietnic w Polskim Ładzie PiS-u. Kto za nie zapłaci?

1000 plus. Niepełna kwota dla niektórych

Nie wszyscy rodzice otrzymają pełne 12 000 zł. 1000 plus będzie bowiem wypłacane na dzieci tylko wtedy, gdy będą spełniać kryterium wiekowe. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z projektowanymi przepisami prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

- brzmi oficjalny komunikat ministerstwa rodziny.

Kluczowe jest tu sformułowanie „proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy". Przykładowo, gdy drugie dziecko kończy trzy lata, rodzice tracą prawo do 1000 plus. Gdy trzecie urodziny wypadają w styczniu 2022 roku, rodzice dostaną tylko jedną transzę świadczenia. Gdy dziecko świętuje urodziny w lutym – rodzice odbiorą dwie zapomogi.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.