Zasiłek rodzinny 2021. "Te pieniądze upokarzają, nie pomagają"

Zasiłek rodzinny 2021 budzi niezmiennie wiele kontrowersji. Wszystko ze względu na bardzo niskie kwoty świadczenia. Rząd tłumaczy: - To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem. Problem polega na tym, że pieniądze z zasiłku rodzinnego nie starczają na zbyt wiele.

Zasiłek rodzinny 2021. Kryteria przyznania świadczenia

Zasiłek rodzinny 2021 jest przyznawany od lat według tych samych kryteriów. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Najbardziej kontrowersyjna jest wysokość zasiłku rodzinnego 2021. Kwota jest zależna od wieku dziecka:

  • Do ukończenia przez dziecko piątego roku życia, rodzice otrzymują 95 zł miesięcznie.
  • Powyżej piątego i poniżej osiemnastego roku życia zasiłek wynosi 124 zł.
  • Dziecko w wieku 18-24 lata dostaje 135 zł.

Zasiłek rodzinny 2021. Rodzice: Absurdalne kwoty

Na Facebooku edziecko.pl i w artykułach w serwisie edziecko.pl pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących zasiłku rodzinnego 2021.

Niech jeden z drugim pójdzie i spróbuje zrobić zakupy dla rodziny za 95 zł
Łącznie dostajemy 190 zł. Mam dwoje dzieci. To są pieniądze, które przeznaczam na środki czystości. Na nic więcej nie starcza
Te pieniądze upokarzają, nie pomagają
Ja jestem samotnym rodzicem 3 dzieci i w ogóle zasiłku rodzinnego nie pobieram, bo dochód mi przekracza i tak rząd dba o rodzinę
Marzę o sytuacji, w której nie będę błagała każdego o pomoc. Pracuję, chcę pracować. Żebyście nie myśleli, że tylko ciągnę kasę. Ale mam troje dzieci. Dochód na osobę wynosi u nas 678 złotych. I co? I zapomnij o jakiejkolwiek pomocy.
Od lat nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni. Kolejne Rodzinne Kapitały nie wiadomo dla kogo. A co z tymi, którzy już dzieci mają? Starsze? Ale zarabiają niewiele?

- zwracali uwagę rodzice.

Więcej o: