Zasiłek rodzinny 2021. "Dochód na osobę wynosi u nas 678 zł. I zapomnij o jakiejkolwiek pomocy"

Zasiłek rodzinny otrzymują ci, którym pracować się nie chce? To jedna z opinii, bardzo krzywdzących opinii. Pieniądze z zasiłku rodzinnego trafiają do najbardziej potrzebujących. Kryteria otrzymania zasiłku rodzinnego 2021 są wyśrubowane. A kwoty? Naprawdę niewielkie.

Zasiłek rodzinny 2021. Kryteria

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Trzeba wiedzieć, że wysokość zasiłku rodzinnego 2021 jest zależna od wieku dziecka:

  • Do ukończenia przez dziecko piątego roku życia, rodzice otrzymują 95 zł miesięcznie.
  • Powyżej piątego i poniżej osiemnastego roku życia zasiłek wynosi 124 zł.
  • Dziecko w wieku 18-24 lata dostaje 135 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny 2021 na nic nie starcza

Kwota zasiłku rodzinnego 2021 jest niezmienna od lat. To naprawdę skromne środki, które nie starczają na podstawowe zakupy. Na Facebooku edziecko.pl pojawiła się dyskusja dotycząca wysokości zasiłku rodzinnego 2021. Internauci są oburzeni kwotą zasiłku rodzinnego 2021:

Ja jestem samotnym rodzicem 3 dzieci i w ogóle zasiłku rodzinnego nie pobieram, bo dochód mi przekracza i tak rząd dba o rodzinę
Marzę o sytuacji, w której nie będę błagała każdego o pomoc. Pracuję, chcę pracować. Żebyście nie myśleli, że tylko ciągnę kasę. Ale mam troje dzieci. Dochód na osobę wynosi u nas 678 złotych. I co? I zapomnij o jakiejkolwiek pomocy.
Od lat nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni. Kolejne Rodzinne Kapitały nie wiadomo dla kogo. A co z tymi, którzy już dzieci mają? Starsze? Ale zarabiają niewiele?

- zwracali uwagę rodzice.

Więcej o: