Zasiłek rodzinny. Kwota oburza rodziców. "Zasiłek rodzinny otrzymuje się po cichu"

Kwota zasiłku rodzinnego nie zmieniła się przez lata. Wynosi od 95 do 135 złotych miesięcznie. Rodzice nie kryją oburzenia. To kwota, którą trudno się gospodarować. A zasiłek rodzinny powinien pomagać najbiedniejszym.

Zasiłek rodzinny. Oburzenie rodziców

Na Facebooku edziecko.pl pojawiła się dyskusja dotycząca wysokości zasiłku rodzinnego 2021. Internauci zwracają uwagę na skandalicznie niską kwotę świadczenia:

Jedno wyjście do sklepu po mięso i wędliny i zasiłku nie ma
To nawet na pieluchy i chusteczki nie starczy w miesiącu
Czy musimy być jeszcze bardziej upokarzani? Mogą sobie darować jałmużnę

- pisali oburzeni rodzice.

Marzę o sytuacji, w której nie będę błagała każdego o pomoc. Pracuję, chcę pracować. Żebyście nie myśleli, że tylko ciągnę kasę. Ale mam troje dzieci. Dochód na osobę wynosi u nas 678 złotych. I co? I zapomnij o jakiejkolwiek pomocy.
Od lat nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni. Kolejne Rodzinne Kapitały nie wiadomo dla kogo. A co z tymi, którzy już dzieci mają? Starsze? Ale zarabiają niewiele?

- zwracali uwagę inni.

Jeden z komentujących zwrócił też uwagę na to, że to pieniądze, które powinny trafić do najbiedniejszych i tych w najtrudniejszej sytuacji.

Po prostu zasiłek rodzinny otrzymuje się po cichu. Jest dla naprawdę potrzebujących. 500+ w świetle jupiterów dla "wszystkich" TO PROPAGANDA

Zasiłek rodzinny 2021. Co trzeba wiedzieć?

Choć kwota zasiłku zaskakuje bardzo nieprzyjemnie, wciąż dla wielu rodziców te pieniądze są ważne w budżecie domowym.  Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Przypomnijmy, wysokość zasiłku rodzinnego 2021 jest zależna od wieku dziecka:

  • Do ukończenia przez dziecko piątego roku życia, rodzice otrzymują 95 zł miesięcznie.
  • Powyżej piątego i poniżej osiemnastego roku życia zasiłek wynosi 124 zł.
  • Dziecko w wieku 18-24 lata dostaje 135 zł.

Co ważne - zasiłek rodzinny 2021 przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674,00 zł na miesiąc.

Więcej o: