Zasiłek rodziny 2021. "Nawet na pieluchy i chusteczki nie starczy w miesiącu"

Zasiłek rodzinny 2021 wynosi od 95 do 135 złotych miesięcznie. To niewielka suma, która od lat się nie zmieniła. Rodzice są oburzeni, ale nic nie mogą z tym zrobić.

Zasiłek rodzinny 2021. Informacje podstawowe

Jak czytamy na stronie gov.pl, zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny 2021. Kryteria przyznania świadczenia

Wysokość zasiłku rodzinnego 2021 jest zależna od wieku dziecka:

  • Do ukończenia przez dziecko piątego roku życia, rodzice otrzymują 95 zł miesięcznie.
  • Powyżej piątego i poniżej osiemnastego roku życia zasiłek wynosi 124 zł.
  • Dziecko w wieku 18-24 lata dostaje 135 zł.

Co ważne - zasiłek rodzinny 2021 przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674,00 zł na miesiąc.

Zasiłek rodzinny 2021 – oburzenie rodziców.

Rodzice nie kryją oburzenia i bezsilności. Na Facebooku edziecko.pl pojawiła się dyskusja dotycząca wysokości zasiłku rodzinnego 2021. Zdaniem wielu osób suma jest skandalicznie niska.

Jedno wyjście do sklepu po mięso i wędliny i zasiłku nie ma
To nawet na pieluchy i chusteczki nie starczy w miesiącu
Czy musimy być jeszcze bardziej upokarzani? Mogą sobie darować jałmużnę

- pisali oburzeni rodzice.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Marzę o sytuacji, w której nie będę błagała każdego o pomoc. Pracuję, chcę pracować. Żebyście nie myśleli, że tylko ciągnę kasę. Ale mam troje dzieci. Dochód na osobę wynosi u nas 678 złotych. I co? I zapomnij o jakiejkolwiek pomocy.
Od lat nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni. Kolejne Rodzinne Kapitały nie wiadomo dla kogo. A co z tymi, którzy już dzieci mają? Starsze? Ale zarabiają niewiele?

- zwracali uwagę inni.

Więcej o: