500 plus. Rodzice się rozwodzą i co dalej? Sądy mają problem

Rodzice się rozwodzą. Komu w takim wypadku przysługuje 500 plus? Opieka naprzemienna i podział pieniędzy z 500 plus od lat są niewyjaśnione przez przepisy.

500 plus. Kiedy podział na 250 zł?

500 plus przysługuje jednemu rodzicowi. To jedna wskazana osoba dostaje pieniądze na konto. Co jednak gdy rodzice się rozwiodą? I nie mieszkają razem? Teoretycznie ustawa o 500 plus dopuszcza podział środków. Jednak jest tu pewien haczyk. Ustawa nie wyjaśnia, co kryje się pod terminem opieka naprzemienna. To nie lada zagwozdka dla sądów. Urzędnicy zastanawiają się od lat, czy połowa 500 plus należy się tylko tym rodzicom, którzy opiekę naprzemienną sprawują na mocy orzeczenia sądu, czy może wystarczy umowa między sobą.

Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek Rzecznika Praw Dziecka ma zająć się sprawą ustalania prawa do 500 plus w przypadku rodziców sprawujących nad dzieckiem opiekę naprzemienną

– informuje "Dziennik Gazeta Prawna". 

500 plus. Problematyczna opieka naprzemienna

Art. 5 ust. 2a ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mówi:

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego

Oznacza to, że jeśli sąd orzeknie, że rodzice sprawują opiekę naprzemienną, mogą pobierać po 250 złotych świadczenia. Ale nie jest to oczywiste dla sądów. Dobrze tu wiedzieć, że opiekę naprzemienną traktuje się jako podział obowiązków wynikający zarówno z orzeczenia sądu, jak i umowy między rodzicami.

Tu pojawiają się różne wyroki sądu. Część sędziów uznaje, że wystarczającym dowodem na opiekę naprzemienną jest umowa między rodzicami. W takim wypadku sądy nie chcą traktować ustawy o 500 plus dosłownie. Sędziowie uznają, że rodzicom, którzy umawiają się na opiekę naprzemienną, także może przysługiwać 500 plus po połowie.

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Minęło pięć lat od wdrożenia 500 plus. Może po tym czasie, wraz ze zmianami w świadczeniu, przepisy dotyczące opieki naprzemiennej doczekają się jednolitej interpretacji.

Więcej o: