Zasiłek rodzinny 2021. "Dziennie tyle wydaje na zakupy spożywcze"

Kwota zasiłku rodzinnego 2021 od wielu lat budzi emocji. Niestety nie uległa ona zmianie od dłuższego czasu. Zdaniem rodziców jest ona absurdalnie śmieszna.

Zasiłek rodzinny 2021. Informacje podstawowe

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, którego celem jest pokrycie części wydatków ponoszonych z tytułu utrzymania dziecka w najbardziej potrzebujących rodzinach. Zgodnie z informacjami na stronie gov.pl prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

  • rodzicom,
  • jednemu z rodziców,
  • opiekunowi prawnemu i faktycznemu dziecka.

Zasiłek rodzinny 2021. Kryteria przyznania świadczenia

Wysokość zasiłku rodzinnego 2021 jest zależna od wieku dziecka:

  • Do ukończenia przez dziecko piątego roku życia, rodzice otrzymują 95 zł miesięcznie.
  • Powyżej piątego i poniżej osiemnastego roku życia zasiłek wynosi 124 zł.
  • Dziecko w wieku 18-24 lata dostaje 135 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674,00 zł na miesiąc. Ta kwota bulwersuje od lat rodziców.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek rodzinny 2021 – kwoty, które rozczarowują

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

- czytamy w oficjalnych wytycznych na stronie rządowej gov.pl.

Na Facebooku edziecko.pl pod jednym z artykułów pojawiła się dyskusja dotycząca wysokości zasiłku rodzinnego 2021. Zdaniem wielu osób suma jest skandalicznie niska.

Mój Boże co za luksus. 135 zł. Jak żyć?. I jeszcze wymagania mają
Ojej i to raz na miesiąc, no luksus, naprawdę
Jedno wyjście do sklepu po mięso i wędliny i zasiłku nie ma
Jedne zakupy w Biedronce
135 zł na jedno wyjście do sklepu. Dziennie tyle wydaje na zakupy spożywcze
I co z ta ogromną sumą robić?

- pisali oburzeni rodzice.

Więcej o: