Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2020/2021. "Warunków jest dużo, pieniędzy mało"

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2020/2021 jest niezwykle istotny. Ponadto, aby dostać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest kryterium dochodowe, które nie zostało zmienione od lat. Rodzice głośno wyrażają swoje oburzenie.

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2021/2022. Kluczowe daty

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2020/2021 jest ściśle określony przez przepisy. Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres można złożyć:

  • od 1 lipca w formie elektronicznej;
  • od 1 sierpnia w formie papierowej (czyli bezpośrednio w urzędzie).

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2020/2021 nie przepadnie nam, więc gdy nie możemy wybrać się do urzędu. Możemy wykorzystać portal empatia.mrpips.gov.pl. Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2020/2021. Kilka warunków

Przypomnijmy, zasiłek rodzinny otrzymują rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dziecka, które:

  • nie ukończyło jeszcze 18. roku życia;
  • nie ukończyło jeszcze 21. roku życia - jeśli nadal się uczy;
  • nie ukończyło jeszcze 24. roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Najważniejszym warunkiem jest jednak ściśle określone kryterium dochodowe.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

- brzmi komunikat na stronie gov.pl.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

I tak zasiłek rodzinny wynosi:

  • 95 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia;
  • 124 zł na dziecko powyżej piątego roku życia i do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wymienione kwoty są niezmienne od lat. To – jak zauważają rodzice na Facebooku edziecko.pl – śmieszne pieniądze w dzisiejszych czasach:

Od lat mam za wysokie dochody na tę jałmużnę
Co to taki zasiłek i tyle wymagań zasiłek rodzinny powinny dostawać wszystkie rodziny co mają dzieci, a nie jakieś kryteria dochodowe a komuś przekroczy o 1 zl i już zasiłku nie dostanie. Suma jest powalająca
Warunków jest dużo, pieniędzy mało
Mój Boże co za luksus. 135 zł. Jak żyć?. I jeszcze wymagania mają
Jedne zakupy w Biedronce
Ojej i to raz na miesiąc, no luksus, naprawdę
I co z ta ogromną sumą robić?

- komentowali internauci.

Więcej o: