Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Kiedy masz prawo pobierać pieniądze?

Każdy rodzic dobrze zna tę sytuację. Wstajesz rano, szykujesz się do pracy, ale dziecko jest marudne i mierzysz mu temperaturę. Podwyższona. Nie możesz iść do pracy, dziecko nie pójdzie w takim stanie do żłobka, przedszkola czy szkoły. Pamiętaj, że przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kto i w jaki sposób może otrzymać taki zasiłek.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego?

Każdy ubezpieczony pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko. Jak informuje strona gov.pl, zasiłek przysługuje, gdy musisz opiekować się:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  - nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza,
  - konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
  - choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
  - poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
  - pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  - poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
  - pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 • chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Kiedy nie należą się pieniądze?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom za okres:

 • w którym mają prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w którym korzystają z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w którym są tymczasowo aresztowany lub odbywają karę pozbawienia wolności,  
 • objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracują lub wykorzystują to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.
Więcej o: