Zasiłek rodzinny 2021 za niski? "To jest zasiłek, a nie wynagrodzenie"

Zasiłek rodzinny ma być wsparciem dla rodziców. Od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. rodzice, którzy złożą wniosek, będą otrzymywali na swoje konto dodatkowe pieniądze. Okazuje się jednak, że wysokość świadczenia jednych nie zadowala, a drudzy przypominają: To jest zasiłek, a nie wynagrodzenie.

Od 1 lipca rodzice mogą składać drogą elektroniczną wniosek o zasiłek rodzinny. Ci, którzy są zwolennikami tradycyjnych metod i chcą stawić się w urzędzie osobiście, mają taką możliwość od 1 sierpnia. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku mają:

  • rodzice, jeden z rodziców albo opiekunowie prawni dziecka;
  • opiekunowie faktyczni dziecka;
  • osoby uczące się

Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia albo nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia lub 24. roku życia w przypadku osób o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie należy się on jednak wszystkim. Kontrowersyjnym punktem jest próg dochodowy.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek rodzinny a próg dochodowy

Żeby otrzymać dodatkową gotówkę, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość zasiłku natomiast uzależniona jest od wieku dziecka.  Kwotę 95,00 zł dostaną rodzice na dziecko do ukończenia 5. roku życia. 124,00 zł należy się z kolei na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia, Najwięcej, bo 135,00 zł dostaną rodzice na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Osoby, którym przyznano tę formę wsparcia, mogą ubiegać się również o dodatki. Przykładowo dostaną je w przypadku urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatki przewidziano również dla rodzin wielodzietnych oraz samotnych rodziców.

W praktyce wiele rodzin jest rozczarowanych wysokością świadczenia i wymogami, jakie trzeba spełnić.

Przecież ten dochód jest po to, żeby tego nie dostać. Nikt, kto pracuje normalnie, nie otrzyma świadczeń.
Rodzinne powinno należeć się każdemu, a nie przekraczasz dochód o parę złoty i już się nie należy.
Najbardziej rozczarowuje tych pracujących, bo oni go nie dostają

- pisali na forum eDziecko.pl. Znaleźli się też tacy, którzy nie rozumieją rozczarowania.

Jak sama nazwa wskazuje to jest zasiłek, a nie wynagrodzenie. Trzeba iść do pracy i wtedy niepotrzebny będzie ten mizerny zasiłek. Zawsze liczyłam tylko na siebie i od nikogo jałmużny nie brałam

- napisała jedna z mam.

Więcej o:
Copyright © Agora SA