900 plus. Od kiedy wchodzi w życie? Świadczenie ma pomóc matkom wrócić do pracy i zachęcić do powiększania rodzin

900 plus zamiast 500 plus to najnowsza zmiana, którą w świadczeniach socjalnych zapowiedział rząd. Pieniądze nie trafią jednak do wszystkich. To forma rekompensaty.

900 plus, czyli podwyżka 500 plus?

W ramach programu Nowy Ład ma powstać nowa forma świadczenia 500 plus. Ma to być 900 plus. Nie ma to jednak nic wspólnego z waloryzację. To nie jest podwyżka dla każdego, a jedynie forma rekompensaty dla niektórych rodziców.

400 plus, czyli dodatkowe świadczenie towarzyszące 500 plus, zostało zapowiedziane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To odpowiedź, uzupełnienie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ten wystartuje w styczniu 2022 roku. Będzie to 500 lub 1000 złotych wypłacane przez dwa lata lub przez rok na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-36 miesięcy.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

900 plus. Pomoc dla matek

Dzieciom, którym nie będzie należało się 1000 plus, będzie przysługiwała dopłata w wysokości 400 złotych na żłobek czy pobyt w klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna. To właśnie ma być świadczenie 900 plus. Ma to pomóc matkom wrócić do pracy i zachęcić do powiększania rodzin.

Dofinansowaniem pobytu w instytucjach opieki (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) zostaną objęte dzieci uczęszczające do tych instytucji i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego, tj. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem i wszystkie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia

- podało informację otrzymaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Radio Zet.

900 plus. Warunki

Nie znane są jednak warunki, na jakich będzie przyznawane 900 plus. Zasady przyznawania świadczenia mogą jeszcze zmienić się w każdej chwili. Ministerstwo podkreśliło, że "szczegóły planowanych rozwiązań będą znane po rozpoczęciu procesu legislacyjnego projektu ustawy wprowadzającej ww. rozwiązania".

Więcej o: