Dziecko osób tej samej płci. Warszawski ratusz nada PESEL i wyda dowód. Jest jednak pewna zasada

Warszawski ratusz oświadczył, że bez problemu nada numer PESEL i wyda dowód tożsamości dziecku osób tej samej płci. Jednak w dokumencie uwzględni dane tylko jednego rodzica.

W czerwcu radni Koalicji Obywatelskiej (Sławomir Potapowicz, Dorota Łoboda, Piotr Żbikowski i Kacper Pietrusiński) wystosowali pismo do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z zapytaniem o dzieci urodzone za granicą, które w aktach urodzenia mają wpisanych rodziców o tej samej płci. Przypomnieli w interpelacji orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z grudnia 2019 r., w którym stwierdzono, że w obecnym stanie prawnym niedopuszczalna jest transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka, gdzie jako rodzice wpisane są osoby tej samej pici. 

Radni KO dodali, że zdaniem NSA, nie może to prowadzić "do uzależnienia uzyskania przez obywatela polskiego dowodu tożsamości albo numeru PESEL od dokonania przez organ transkrypcji, która nie jest możliwa tylko z tego powodu, że w zagranicznym akcie urodzenia dziecka podano zamiast danych ojca dane kobiety, która pozostaje w nieznanym polskiemu prawu związku partnerskim z matką dziecka będącą obywatelką polską".

Dziecko ma trzech ojcówDziecko ma oficjalnie trzech ojców. "Sędzia początkowo był przeciwny, ale zmienił zdanie"

PESEL i dowód dla dziecka rodziców tej samej płci. Co na to warszawski ratusz? 

Na pytanie radnych KO odpowiedział sekretarz miasta st. Warszawy Włodzimierz Karpiński w poniedziałek 26 lipca. Przywołał m.in. "odpowiedź Ministra Cyfryzacji na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie problemów z uzyskaniem dokumentów tożsamości i numerów PESEL dla urodzonych za granicą dzieci obywateli i obywatelek RP w związkach jednopłciowych".

Minister potwierdził, że odmowa przepisania do polskiego rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodziców wskazano osoby tej samej płci, nie uniemożliwia nadaniu takiemu dziecku numeru PESEL oraz wydania polskiego dokumentu tożsamości

- czytamy w odpowiedzi Karpińskiego, który dodał jednocześnie, że "z odpowiedzi ministra (przyp. red.) jednoznacznie wynika, że organ gminy nie może odmówić wydania dowodu, lecz powinien z urzędu przeprowadzić postępowanie wyjaśniające".

Karpiński podał przykład dziecka, które w akcie urodzenia wpisane ma dwie matki. W rejestrze powinny zostać wpisane dane jednej z kobiet, a w danych ojca powinno zostać puste miejsce. Wówczas możliwe jest nadanie numeru PESEL i wydanie dowodu. 

Zobacz wideo Cud narodzin: Poród
Więcej o: