Bezwarunkowy Dochód Podstawowy wprowadzono już w Niemczech. Około 9,5 tys. zł dla dorosłego. W Polsce 1200 zł

Rodziny z dwójką dzieci dostałyby w Polsce 3600 zł. Tymczasem w Niemczech Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to aż 9,5 tys. zł na jedną osobę. Co to jest Bezwarunkowy Dochód Podstawowy i jak wygląda w innych krajach?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Kolejne kraje testują rozwiązanie

Miasto Minneapolis wystartowało z pilotażowym projektem. Wytypowano 200 rodzin, z których każdy członek ma dostawać 500 dolarów (około 2000 złotych) miesięcznie przez dwa lata. To pomoc, która ma wyrównać różnice społeczne pogłębiające się z powodu pandemii.

Od 1 czerwca Bezwarunkowy Dochód Podstawowy testują także Niemcy. Przez trzy lata 122 losowo wybranych osób będzie dostawało 1200 euro miesięcznie. Przeznaczenie środków nie jest brane pod uwagę.

W Szwajcarii natomiast  przeprowadzono referendum. Zapytano o poparcie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 2,5 tysiąca franków szwajcarskich (ok. 9,5 tys. zł) dla dorosłych i 625 franków szwajcarskich (ok. 2,4 tys. zł) na dziecko do 18. roku życia. Aż 77 proc. obywateli nie poparło tego rozwiązania. A jak jest w Polsce?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Podstawowe informacje

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – nazywany jest również Bezwarunkowym Dochodem Gwarantowanym lub obywatelskim. W ten sposób określa się świadczenie pieniężne, jakie mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi niezależnie od wykonywania przez niego pracy, wysokości dochodu czy poziomu zamożności

- czytamy raporcie Państwowego Instytutu Ekonomicznego, który proponuje świadczenie w wysokości 1200 zł dla dorosłych i 600 zł dla dzieci.

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

– tłumaczą specjaliści z Państwowego Instytutu Ekonomicznego, którzy opracowali raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to rozwiązanie proponowane przez ekonomistów z Państwowego Instytutu Ekonomicznego. Związane jest ono z wieloma problemami:

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków
Więcej o: