Zasiłek rodzinny - kwota świadczenia nie zadowala rodziców? "To nie powinno nazywać się zasiłek, a datek"

Zasiłek rodzinny - kwota świadczenia według wielu rodziców jest zbyt niska. Co więcej, żeby je otrzymać, należy spełnić pewne warunki. Chodzi o kryterium dochodowe. Ono także według niektórych jest nieodpowiednie.

Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma na celu wsparcie w częściowym pokryciu wydatków na utrzymanie dziecka. Jednak nie wszystkim należą się te pieniądze. Prawo do zasiłku przysługuje rodzicom w konkretnych sytuacjach, a jego kwota nie jest zadowalająca według większości.

Zasiłek rodzinny - kwota zbyt niska? Tak twierdzą internauci 

O zasiłek rodzinny mogą starać się: rodzice, jeden z rodziców albo prawny opiekun dziecka, opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) oraz pełnoletnia osoba ucząca się (niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). Zasiłek rodzinny - kwota wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Aby otrzymać te pieniądze, należy spełniać pewne kryteria.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Czy kwota zasiłku rodzinnego jest wystarczająca na pokrycie części wydatków na utrzymanie dziecka? Czy kryterium dochodowe jest odpowiednie? Internauci mają co do tego wątpliwości.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek rodzinny - kwota rozczarowuje. "To jakiś żart"

Kpiny. W innych państwach każdy ma zasiłek rodzinny nie zależnie od dochodu i to nie małe pieniądze. A to, co wyprawia się w Polsce, to jest koszmar. 
Według mnie każdy powinien otrzymywać zasiłek rodzinny, bo teraz dochodzi do dziwnych sytuacji, np. pracuję w budżetówce od 21 lat i nie mam prawa do zasiłku. Wiem, zaraz napiszecie, że przecież dobrze zarabiam, ale dlaczego skoro posiadam dzieci, uczciwie płacę wszystkie podatki nie mam profitów.
Każde dziecko powinno mieć zasiłek rodziny nie zależnie od dochodów.
Kwota zasiłku rodzinnego to jakiś żart

- piszą internauci na fanpejdżu na Facebooku edziecko.pl.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.