300 plus: dla kogo zastrzyk gotówki? Niektórzy rodzice będą rozczarowani

300 plus: dla kogo rząd przewidział dodatkową gotówkę we wrześniu? Rodzice i dzieci, które będą musiały skompletować wyprawkę szkolną, mogą skorzystać ze świadczenia. Jednak okazuje się, że nie wszyscy.

300 plus: dla kogo? Wraz z początkiem lipca rodzice zaczęli składać wnioski do programu Dobry start. W tym roku świadczenie będzie wypłacane i przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłych latach, czyli od 2018 roku, interesanci zgłaszali się do gminnych i powiatowych organów właściwych.

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Zmienił się też sposób składania wniosków. Przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Chociaż dla każdego rodzica i dziecka, które rozpoczęło edukację, początek roku szkolnego jest równoznaczny z wydatkami, pomoc rządu otrzymają tylko wybrani.

300 plus: dla kogo?

Świadczenie przyznawane jest na dziecko uczące się w szkole. Każdy, kto nie skończył jeszcze 20 roku życia i rozpoczyna rok szkolny, może ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Ale nie cieszmy się za szybko, bo przepisy obejmują:

  • szkołę podstawową,
  • szkołę ponadpodstawową,
  • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
  • szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • specjalny ośrodek wychowawczy,
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

Oznacza to, że rodzice przedszkolaków i studentów nie będą mogli starać się o świadczenie. Chociaż wielu z nich zauważa, że nawet najmłodsze dzieci muszą rozpoczynać rok szkolny z zestawem ćwiczen i podręczników. 

Więcej o: