Duże zmiany w 500 plus. Pieniądze będą wypłacane na innych zasadach

Od 1 stycznia 2022 r. możemy spodziewać się wejścia w życie nowych przepisów dotyczących 500 plus. Najważniejsze zmiany będą dotyczyły sposobu składania wniosków i wypłaty świadczenia. Rodzice mogą pożegnać się z gotówką.

W poniedziałek Rada Ministrów opublikowała projekt nowej ustawy, zgodnie z którym obsługą programu Rodzina 500 plus ma zająć się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas organem właściwym do obsługi spraw związanych ze świadczeniem był wójt, burmistrz lub prezydent miasta.To nie jest jedyna zmiana. Rodzice będą musieli przyzwyczaić się również do nowoczesnej formy składania wniosków, a także zmian w wypłacie świadczenia. Nie zobaczą już gotówki.

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

Zmiany w 500 plus: składanie wniosków

500 plus to świadczenie wychowawcze, które przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
  • - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Żeby je uzyskać, trzeba najpierw złożyć odpowiedni wniosek. 

"Dążymy do tego, żeby w kolejnej edycji programu Rodzina 500 plus wnioski były składane tylko elektronicznie i tylko raz" - zapowiadała w maju minister rodziny Marlena Maląg. Od stycznia 2022 r. jej obietnice staną się rzeczywistością. Chociaż teraz wnioski o 500 plus można złożyć  za pomocą poczty, internetu lub w urzędzie, niedługo nie będzie takiej możliwości. Nowe rozwiązanie zakłada, że rodzice starający się o 500 plus będą mogli składać wnioski wyłącznie online. Jak zakłada minister rodziny, nie będzie to duże wyzwanie dla rodziców, bo już teraz 80 proc. Polaków korzysta z obsługi cyfrowej. 

Zmiany w 500 plus: brak gotówki

"Przyznane świadczenie wychowawcze zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez wnioskodawcę lub gotówką - w inny sposób wypłaty przewidziany w danej gminie" - czytamy na stronie rządowej. Jednak od przyszłego roku ulegnie to zmianie. Rodzice będą otrzymywali wypłatę wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Więcej o:
Copyright © Agora SA