Zasiłek rodzinny. Wniosek już od 1 lipca, ale tylko jeden rodzaj

Wniosek o zasiłek rodzinny online na nowy okres rozliczeniowy można złożyć już od 1 lipca. Nie wszyscy uprawnieni skorzystają z tej opcji. Kto i jak może złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek rodzinny 2021. Nowy okres

Dobrze wiedzieć, że zasiłek rodzinny przyznaje się na dany okres zasiłkowy. Następny okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku.

Ci, którzy składają wniosek o zasiłek rodzinny, mogą też ubiegać się o dodatki – na przykład o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka czy opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Wniosek o zasiłek rodzinny 2021. Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny

Jak zawsze kluczowe są daty. Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres można złożyć:

 • od 1 lipca w formie elektronicznej;
 • od 1 sierpnia w formie papierowej (w urzędzie).

Wniosek można złożyć obecnie przy pomocy portalu empatia.mrpips.gov.pl. Od 1 lipca można więc składać wniosek o zasiłek rodzinny tylko w jeden sposób. Nie wszyscy rodzice skorzystają z tej opcji. Wykluczenie cyfrowe niestety wciąż jest dużym problemem w niektórych mniejszych miejscowościach i wsiach.

Wniosek o zasiłek rodzinny 2021. Dla kogo?

Wniosek o zasiłek rodzinny może złożyć:

 • rodzic albo opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka;
 • osoba ucząca się.

Pieniądze dziecko otrzymuje do:

 • 18. roku życia,
 • zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o niepełnosprawności.
Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Wniosek o zasiłek rodzinny. Próg dochodowy 2021

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, nie można przekroczyć pewnego progu zarobków. Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekraczać kwoty 674 zł. W przypadku dzieci niepełnosprawnych dochód na rodzinę wynosi 764 zł.

Wniosek o zasiłek rodzinny. Kwota zasiłku

Kwota zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka. Wynosi odpowiednio:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Więcej o: