Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 3 tys. zł dla pary z dzieckiem. Dla wielodzietnych dużo więcej

3000 zł dla jednej rodziny? Bez żadnych warunków. Bez konieczności zatrudnienia czy kryterium dochodowego. 3000 zł to minimum, co mogłaby dostać rodzina. To kwota proponowana dla dwójki dorosłych z jednym dzieckiem. Przy drugim dziecku wzrosłaby do 3600 zł. Na taki pomysł wpadł Państwowy Instytut Ekonomiczny. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to jednak bardzo kontrowersyjne świadczenie.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – co to jest?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy - nazywany także bezwarunkowym dochodem gwarantowanym lub obywatelskim - to świadczenie pieniężne, jakie mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi. I to zupełnie niezależnie od:

  • wykonywania przez niego pracy,
  • wysokości dochodu,
  • poziomu zamożności.
Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- wyjaśnia raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" przygotowany przez pomysłodawcę świadczenia, czyli Państwowy Instytut Ekonomiczny.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – jest kilka haczyków

Państwowy Instytut Ekonomiczny uważa świadczenie za gwarant należytego bytu wszystkich Polaków. Ale sygnalizuje także kilka haczyków.

Do wyzwań należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą eksperci w raporcie.

Zobacz wideo Bezwarunkowy dochód podstawowy. Hasło, które pomoże wygrać wybory?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – koszt programu

Koszt realizacji programu przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł, z czego 229 mld zł stanowiły wydatki na renty i emerytury zaś 114 mld zł na pozostałe formy wsparcia i pomocy socjalnej

- czytamy w raporcie PIE.

To więc byłoby kolosalne obciążenie budżetu państwa. Konieczna  byłaby rezygnacja z innych wydatków socjalnych, a także podwyższenia podatków płaconych przez osoby fizyczne i firmy.

Więcej o:
Copyright © Agora SA