Wypłaty 500 plus - czerwiec 2021. Rodzice muszą dopilnować jednej kwestii, by nie stracić pieniędzy

Wypłaty 500 plus już wkrótce. Czerwiec jest dla rodziców kluczowym terminem. Jeżeli nie dopilnują jednej kwestii, nie zobaczą pieniędzy zbyt szybko. Czas działa na ich niekorzyść.

Program Rodzina 500 Plus wszedł w życie 1 kwietni 2016 roku i stanowi główny instrument polityki rodzinnej. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Wypłaty 500 plus - czerwiec 2021

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. jest złożenie nowego wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń).

- czytamy na oficjalnej stronie gov.pl.

Egzamin ósmoklasistyKiedy będą wyniki egzaminów ósmoklasistów 2021. Dla uczniów najważniejsza data to 2 sierpnia

Zobacz wideo

Konieczność złożenia wniosku i możliwość blokady wypłaty świadczenia to tegoroczna nowość. Trzeba zaznaczyć, że wypłata 500 plus zależy od tego, w jakim terminie zostanie złożony wniosek. Im szybciej świadczeniobiorcy to uczynią, tym szybciej otrzymają pieniądze. Wniosek złożony:

  • do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata do 30 czerwca 2021 r.
  • od 1 do 31 maja 2021 r. - wypłata do 31 lipca 2021 r.
  • od 1 do 30 czerwca 2021 r. - wypłata pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.
  • od 1 do 31 lipca 2021 r. - wypłata pieniędzy do 30 września 2021 r.

Osoby, które złożą wniosek do końca czerwca 2020 roku, mogą być pewne, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 roku. Rodzice dostaną wówczas pieniądze dopiero w sierpniu. Jeżeli jednak nie wyrobią się w tym terminie, pieniądze dostaną jeszcze później.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia, przez bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Kiedy wracamy do szkoły? Minister Czarnek już szykuje zmiany. 'Tak jak w czasach PRL'Kiedy wracamy do szkoły? Minister Czarnek już szykuje zmiany. "Tak jak w czasach PRL"

Więcej o: