Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 3000 zł dla małżeństwa z jedynakiem, a dla rodziny z dwójką dzieci aż 3600 zł

3600 zł dla jednej rodziny? I to bez żadnego kryterium dochodowego, konieczności podjęcia pracy czy innych warunków. Taki pomysł świadczenia zaproponował Państwowy Instytut Ekonomiczny. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, czyli 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko miałby zapewnić należyty byt wszystkim Polakom.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – co to jest?

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- wyjaśnia raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?"

To świadczenie pieniężne, które mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi. To na co trzeba zwrócić uwagę to fakt, że świadczenie byłoby wypłacane niezależnie od:

  • wykonywania przez niego pracy,
  • wysokości dochodu,
  • poziomu zamożności.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – dobry pomysł?

Państwowy Instytut uważa świadczenie za gwarant należytego bytu wszystkich Polaków. Zwraca jednak uwagę na kilka problemów, które pojawiłyby się przy wprowadzeniu Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Do wyzwań tych należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą eksperci w raporcie.

Zobacz wideo Bezwarunkowy dochód podstawowy. Hasło, które pomoże wygrać wybory?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – warunki i koszt programu

Podkreślmy, Bezwarunkowy Dochód Podstawowy  przysługiwałby każdemu. A to oznacza gigantyczne koszty dla budżetu państwa. Konieczna więc byłaby rezygnacja z innych wydatków socjalnych – na przykład z 500 plus, a także podwyższenia podatków płaconych przez osoby fizyczne i firmy.

Koszt realizacji programu przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł, z czego 229 mld zł stanowiły wydatki na renty i emerytury zaś 114 mld zł na pozostałe formy wsparcia i pomocy socjalnej

- czytamy w raporcie PIE.

Więcej o: