Zasiłek rodzinny 2021 - kwota uzależniona od wieku dziecka. Rodzice dostaną najwięcej w konkretnej sytuacji

Zasiłek rodzinny 2021 jest jednym z najpopularniejszych świadczeń rodzinnych, które gwarantuje rodzicom miesięczny zastrzyk gotówki. Żeby je otrzymać, trzeba jednak spełnić określone warunki.

Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Mogą ubiegać się o niego rodzice, jeden z rodziców, prawni opiekunowie dziecka, lub opiekun faktycznie opiekujący się dzieckiem. Przysługuje również osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców np. w związku z ich śmiercią. Zasiłek można dostawać do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia
(lub  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia) albo do 24 roku życia w przypadku osób kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej, legitymujących się częściowych orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny 2021 - kwota uzależniona od wieku dziecka

Aby dostać świadczenie, trzeba jednak spełnić określone kryterium dochodowe. Pieniądze przysługują rodzinom, których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się jest nie większy niż 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

- czytamy na oficjalnej stronie gov.pl.

Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka obcego. Gdzie szukać arkuszy po egzaminie? Kiedy wyniki?Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2021? 14 lipca to ważna data

Zobacz wideo Dzień Ojca. Wojciech Szczęsny bawi się z Liamem

Kwota, która miesięcznie przysługuje rodzicom, jest uzależniona od wieku dziecka. Wynosi:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek nie przysługuje między innymi, w sytuacjach, gdy dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko i gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Bon turystyczny zrealizujesz na terenie całego krajuBon turystyczny jest jeszcze ważny. "Terminy się kończą, zostaną ferie"

Więcej o: