Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Dla rodziny z dwójką dzieci to nawet 3600 zł

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to świeży pomysł Państwowego Instytutu Ekonomicznego. Ekonomiści proponują nowe świadczenie, które ich zdaniem, zagwarantuje byt na odpowiednim poziomie każdemu Polakowi. Ile wynosi świadczenie? 1200 zł dla dorosłego. A rodziny z dziećmi dostałyby jeszcze więcej.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – co to za świadczenie?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy zakłada wypłatę 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko. Plan opracował Państwowy Instytut Ekonomiczny i opublikował go w raporcie "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- tłumaczy raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – liczne trudności

Świadczenie jest problematyczne. Wypłacanie 1200 zł każdemu, kto się zgłosi, bez weryfikacji dochodów, jest odważnym pomysłem.

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą pomysłodawcy Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Zobacz wideo Bezwarunkowy dochód podstawowy. Hasło, które pomoże wygrać wybory?

To naprawdę drogi pomysł i trzeba byłoby liczyć się z rezygnacją z innych świadczeń – na przykład z 500 plus.

Koszt realizacji programu przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł, z czego 229 mld zł stanowiły wydatki na renty i emerytury zaś 114 mld zł na pozostałe formy wsparcia i pomocy socjalnej

- tłumaczą eksperci.