Zasiłek rodzinny 2021. "Nawet jeśli pracujesz za najniższą krajową to i tak dochód przekracza próg"

Zasiłek rodzinny 2021 to jedno z głównych świadczeń socjalnych. Jest dedykowane rodzinom, które nie mogą zapewnić odpowiedniego bytu najmłodszym. Kryterium dochodowe, które trzeba spełnić w przypadku starań o zasiłek rodzinny 2021 wciąż nie zostało zmienione. Rodzice nie kryją oburzenia.

Zasiłek rodzinny 2021 - wysokość świadczenia

Kwoty zasiłku rodzinnego są stałe od lat. Zasiłek rodzinny 2021 wynosi 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 124 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia, 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. To nie są duże pieniądze i nie można mówić o tym, że starczają na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Zasiłek rodzinny 2021 - komu przysługuje?

Przypomnijmy, komu przysługuje zasiłek rodzinny 2021: 

  • rodzicom, jednemu z nich lub prawnemu opiekunowi dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (a konkretnie: osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny 2021 - kryteria dochodowe

Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 674 zł na miesiąc. Wyższy próg przy zasiłku rodzinnym przysługuje tylko wtedy, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, w takiej sytuacji wynosi on 764 zł.

Zasiłek rodzinny 2021 – rodzice nie kryją oburzenia

Na profilu edziecko.pl na Facebooku rodzice wypowiedzieli się na temat zasiłku rodzinnego 2021. Przyznają, że niewielu z nich korzysta ze świadczenia, bo próg dochodowy nie zmienił się od kilku lat.

Wszystko ładnie pięknie, a kryterium dochodowe zostaję od kilku lat takie samo. Chociaż przez ten czas pensja minimalna poszła do góry
Nawet jeśli pracujesz za najniższą krajową to i tak dochód przekracza próg
Ten próg dochodowy by mogli podwyższyć, już długo są te 674 zł na osobę, to tak naprawdę bezrobotni tylko się łapią...
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Ironizują także na temat kwoty samego zasiłku rodzinnego 2021:

No dla takich pieniędzy warto się zwolnić z pracy

Uważają także, że zasiłek rodzinny 2021 nie jest przyznawany sprawiedliwie:

No jak zwykle rodzice pracujący nie dostaną, bo oczywiście dwoje rodziców pracuje to dochód przekracza i nie ma dostaną rodzice niepracujący, bo dochód im nie przekroczy
Trzeba pracować za minimalną krajową, bo przecież Ci, co przekroczą złotówkę to już nie dostaną... A ci, co nie pracują to mają wszystko
Więcej o: