Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 3600 zł dla rodziny z dwójką dzieci, ale dla rodziców jedynaków też spora suma

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to jedna z głośnych propozycji socjalnych, które w tym roku zaproponował na podstawie raportu "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" Państwowy Instytut Ekonomiczny. Każdy dostawałby 1200 zł, a rodziny z dziećmi jeszcze więcej.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – co to za świadczenie?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to świadczenie, które miałoby zapewnić byt na dobrym poziomie każdemu Polakowi. Ile wynosi? Państwowy Instytut Ekonomiczny zaproponował kwotę 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko. Plan świadczenia PIE opublikował go w raporcie "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- tłumaczy raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – wyzwanie na wyzwaniu

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą eksperci z PIE i pomysłodawcy Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – sondaż w Europie

Nie tylko w Polsce takie rozwiązanie jest brane pod rozwagę. W tym roku przeprowadzono sondaż obejmujący Francję, Niemcy, Włochy, Polskę, Portugalię i Hiszpanię. Co ciekawe, ponad dwie trzecie badanych opowiada się za dochodem podstawowym.

(Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – przyp. red.) to kwestia sprawiedliwości przy równoczesnym zwiększeniu wolności i zapewnieniu podstawowego bezpieczeństwa, będącego ludzką potrzebą i dobrem publicznym

- napisał na The Conversation Guy Standing, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, który brał udział w przeprowadzeniu badania.

Nie ma powodu, żeby twierdzić, że (Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – przyp. red.) zwiększy ubóstwo

- dodał Guy Standing, który jest także założycielem i współprzewodniczącym organizacji pozarządowej i ośrodka badawczego Basic Income Earth Network (BIEN.)

Więcej o: