Zasiłek rodzinny 2021: "Ci, co przekroczą o złotówkę, to już nie dostaną"

Zasiłek rodzinny 2021 wzbudza wiele kontrowersji. Kryteria jego przyznawania są jasne, jednak rodzice uważają, że ci pracujący nie mają szansy na tę formę wsparcia. Kryteria są dla nich niemożliwe do spełnienia.

Zasiłek rodzinny 2021 - wysokość świadczenia nie jest jednakowa dla każdego:

  • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Internetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisuInternetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisu eDziecko.pl

Zasiłek rodzinny 2021 i inne świadczenia

Zasiłek rodzinny 2021 jest głównym świadczeniem, do którego można otrzymać różne dodatki m.in.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki te należą się: 

  • rodzicom, jednemu z nich lub prawnemu opiekunowi dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
  • osobie uczącej się (a konkretnie: osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zobacz wideo Czy lęk przed pająkami jest uzasadniony? Wyjaśniamy [PRACOWNIA BRONKA]

Zasiłek rodzinny 2021 - kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny 2021 otrzymają ci, którzy nie przekroczą określonej wysokości dochodu na członka rodziny. Zasiłek rodzinny 2021 jest przyznawany, gdy ten nie przekracza 674,00 zł na miesiąc. Jeżeli jednak w danej rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, ten próg jest wyższy - zasiłek przysługuje, gdy dochód na osobę nie przekracza 764,00 zł.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 wrześniaZasiłek rodzinny 2021: "Jedynie dla tych, co balansują na granicy ubóstwa"

Zasiłek rodzinny 2021 – jak złożyć wniosek?

Zasiłek rodzinny 2021 wymaga złożenia wniosku. Można to zrobić zdalnie, umożliwiają to Emp@tia i ePUAP. Żeby skorzystać z takiej możliwości, trzeba być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Na profilu Facebook'owym eDziecka rodzice wypowiadali się na temat zasiłku rodzinnego - jego wysokości i kryteriów, jakie trzeba spełnić, żeby go otrzymać. Pisali min.: 

Trzeba pracować za minimalną krajową, bo przecież Ci, co przekroczą złotówkę to już nie dostaną... A ci, co nie pracują to mają wszystko
Kryterium dochodowe mogłoby wzrosnąć, żeby środki trafiły do najbardziej potrzebujących.
No jak zwykle rodzice pracujący nie dostaną, bo oczywiście dwoje rodziców pracuje, to dochód przekracza i nie ma. Dostaną rodzice niepracujący, bo dochód im nie przekroczy
Więcej o: