Opieka na dziecko 60 dni. Komu przysługuje 30 dni? A komu 14 dni?

Zastanawiasz się, kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego? Opieka na dziecko 60 dni przysługuje niektórym. Możesz mieć prawo do 30 dni lub 14 dni. Sprawdzamy wszystkie warunki świadczenia.

Opieka na dziecko 60 dni. Warunki świadczenia

Jak czytamy na stronie zus.pl można skorzystać z zasiłku opiekuńczego, jeśli jesteś zwolniony od wykonywania pracy, bo musisz opiekować się:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  - nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których Twoje dziecko uczęszcza,
  - konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
  - choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
  - poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
  - pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  - poród lub choroba Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
  - pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 • chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Opieka na dziecko 60 dni. Dla kogo 30 dni?

Z zasiłku opiekuńczego maksymalnie za 30 dni w roku kalendarzowym możesz skorzystać, jeśli opiekujesz się:

 • dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat –w związku z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się tym dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat.
 • Trzydziestodniowy limit dni zasiłkowych przysługuje, jeśli dziecko niepełnosprawne ma:
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  - orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: -konieczności stałej albo długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; -konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Limit 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przysługuje łącznie ojcu i matce dziecka niepełnosprawnego. Wynosi on maksymalnie 30 dni także wtedy, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 lub 14 do 18 lat.

Opieka na dziecko 60 dni. Dla kogo 14 dni?

 Jeśli musisz zająć się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat (które nie jest niepełnosprawne) lub innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicem, rodzicem Twojego dziecka, ojczymem, macochą, teściem, dziadkiem, wnukiem, rodzeństwem), to zasiłek przysługuje Ci maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym. Abyś otrzymał zasiłek za opiekę nad wymienionymi chorymi członkami rodziny, muszą oni mieszkać z Tobą w czasie choroby.

Więcej o: