Zasiłek rodzinny 2021. "Przyjęta przez rząd strategia prowadzi do stopniowego wygaszania zasiłków na dzieci"

Zasiłek rodzinny 2021 wspiera wiele polskich gospodarstw domowych. Chociaż ma być pomocą dla rodzin, w których dochód na jednego członka jest najniższy, ci, którzy pobierają świadczenie, zauważają, że ceny wzrastają, a kwota zasiłku na niewiele starcza. Rząd nie ma dla nich dobrych wiadomości.

Zasiłek rodzinny przysługuje tym, których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł. Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl "w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł". Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

I wszystko wskazuje na to, że pomimo inflacji, w najbliższych latach nie wzrośnie.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny 2021. Świadczenia zamrożone do 2024

Chociaż w 2021 roku powinny zostać zweryfikowane progi dochodowe obowiązujące w świadczeniach rodzinnych i wysokość świadczeń, rząd planuje utrzymanie dotychczasowego poziomu zarówno kryteriów przyznawania zasiłku rodzinnego, jak i jego wysokości na kolejne trzy lata. Według nich program 500+ znacznie poprawił sytuację materialną rodzin.

Coraz więcej polskich rodzin decyduje się przejść na edukację domowąZasiłek rodzinny 2021: "Jak pracujesz, to nie należy Ci się nic"

Przyjęta przez rząd strategia prowadzi do stopniowego wygaszania zasiłków na dzieci i wypadania z systemu wsparcia coraz większej liczby rodzin

– mówił w rozmowie z portalem "Infor" prof. Piotr Broda-Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dodał, że jest ona ryzykowna, ponieważ opiera się głównie na danych historycznych i tym, co działo się w poprzednich latach, podczas gdy teraz mamy do czynienia z rosnącą inflacją i wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie zacznie ona spadać.

Zasiłek rodzinny 2021. Najwięcej zyskają rodzice najstarszych dzieci. Muszą jednak spełnić określone warunkiZasiłek rodzinny 2021. Najwięcej zyskają rodzice najstarszych dzieci. Muszą jednak spełnić określone warunki

Więcej o: