1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 1200 zł dla dorosłych, ekstra 600 zł dla dziecka. "Doprowadziłoby to do znacznego wzrostu opodatkowania"

- Bezwarunkowy Dochód Podstawowy przedstawiany jest jako rozwiązanie, które mogłoby w sposób efektywny odpowiedzieć na wyzwania polityki socjalnej państw - czytamy w raporcie Instytutu Ekonomicznego. Wiele polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa, ale czy minusy nie przysłaniają plusów?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – czyli co?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – nazywany jest również Bezwarunkowym Dochodem Gwarantowanym lub obywatelskim. W ten sposób określa się świadczenie pieniężne, jakie mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi niezależnie od wykonywania przez niego pracy, wysokości dochodu czy poziomu zamożności. Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- czytamy w wytłumaczeniu ekspertów z Państwowego Instytutu Ekonomicznego, którzy przygotowali propozycję świadczenia zakładającego wypłatę 1200 zł dla każdego dorosłego i 600 zł dla dziecka.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Zalety

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy miałby kilka plusów:

 • zmniejszenie biedy i nierówności ekonomicznych,
 • mobilizowanie do pracy zarobkowej tych, którzy do tej pory jej nie podejmowali z obawy o utraty świadczenia,
 • oszczędności związane z rezygnacją z innych świadczeń.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Wady

Ale Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie jest świadczeniem idealnym. To tylko kilka minusów:

 • brak środków na wypłaty świadczenia,
 • część osób przestałaby pracować,
 • świadczenie byłoby nieadekwatne do potrzeb.
Argumenty przemawiające przeciwko dochodowi podstawowemu odnoszą się przede wszystkim do braku możliwości sfinansowania takiego rozwiązania. Wskazuje się, że zapewnienie powszechnego świadczenia na wystarczająco wysokim poziomie doprowadziłoby do znacznego wzrostu opodatkowania, co w efekcie spowolniłoby rozwój gospodarczy. Podnosi się również argument, że takie świadczenie ograniczyłoby aktywność zawodową osób pracujących, które mogłyby rezygnować z pracy zawodowej. Wskazuje się również na brak możliwości zapewnienia powszechnego świadczenia w wystarczającej wysokości dla osób o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami

- wylicza Instytutu Ekonomiczny.

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w opinii Polaków

A co na to ankietowani? 57 proc. Polaków nie słyszało wcześniej o takiej propozycji, 30 proc. twierdzi, że słyszało, ale nie śledzi rozwoju sytuacji, a 13 proc. deklaruje, że słyszało o tym rozwiązaniu i trzyma rękę na pulsie. Co ciekawe z tej grupy aż 73 proc. deklaruje, że nie porzuciłoby pracy po otrzymaniu takiego świadczenia.

Więcej o: