Obozy pod namiotami. Dzieci będą musiały przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Panująca epidemia koronawirusa nie uniemożliwi w tym roku organizacji obozów i kolonii pod namiotami. Sanepid nakłada jednak na uczestników i organizatorów wiele obowiązków mających zapewnić im bezpieczeństwo.

Główny Inspektorat Sanitarny udostępnił na swojej stronie internetowej aneks dotyczący wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19. W dokumencie określono dodatkowe wymagania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia. Muszą się do nich zastosować wszyscy organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży w formie stacjonarnych obozów pod namiotami i obozów wędrownych. W aneksie zawarto także informacje dla pracowników i uczestników tego typu wydarzeń. 

Zobacz wideo Co czyni rekiny tak przerażającymi? Poza szczękami oczywiście [PRACOWNIA BRONKA]

Obostrzenia dotyczące uczestników obozów

W aneksie czytamy, że w tej formie wypoczynku mogą wziąć udział jedynie uczestnicy, którzy: 

  • są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

Internetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisuInternetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisu eDziecko.pl

  • nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku;
  • są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 przedłużony. Można pobierać go przez 19 dniDodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 przedłużony. Można pobierać go przez 19 dni

Obowiązkowy pomiar temperatury ciała

Zgodnie z wytycznymi GIS-u, codziennie rano i wieczorem należy dokonywać pomiaru temperatury ciała uczestników i kadry. Procedura ma przebiegać za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (oświadczenie otrzymane od rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika wypoczynku przed rozpoczęciem wypoczynku). Poza tym organizator powinien także zapewnić namioty lub pomieszczenia, które w razie potrzeby będzie można wykorzystać jako izolatki dla osób, u których stwierdzi się objawy koronawirusa. 

Więcej o: