Zasiłek rodzinny 2021. Najwięcej zyskają rodzice najstarszych dzieci. Muszą jednak spełnić określone warunki

Zasiłek rodzinny 2021 dla wielu rodziców jest równoznaczny z miesięcznym zastrzykiem gotówki. Choć to jedno z najpopularniejszych świadczeń rodzinnych, okazuje się, że nie łatwo je dostać.

Chociaż zasiłek rodzinny przysługuje wielu osobom, aby go dostać, należy spełnić określone warunki. Przyznanie prawa do tego świadczenia jest uzależnione między innymi od spełnienia kryterium dochodowego. Pieniądze przysługują rodzinom, których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się jest nie większy niż 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł

- czytamy na oficjalnej stronie gov.pl.

Zasiłek rodzinny 2021

Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jego wysokość wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kiedy się kończy rok szkolny? Uczniowie odliczają dni do wakacji, ale te będą w tym roku krótszeKiedy się kończy rok szkolny? Uczniowie odliczają dni do wakacji, ale te będą w tym roku krótsze

Zobacz wideo W czerwcu szczepienia dzieci od 12 roku życia

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje następującym osobom:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym, lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny nie przysługuje w między innymi w sytuacjach, gdy dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, lub gdy zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. Wszystkie sytuacje zostały szczegółowo wymienione na stronie gov.pl.

Zofia Zborowska miała trudne początki ciąży. Usłyszała diagnozę, która ją zmroziła. 'Blizna i siwe włosy'Zofia Zborowska miała trudne początki ciąży. Usłyszała diagnozę, która ją zmroziła. "Blizna i siwe włosy"

Więcej o: