Ile na dziecko? 600 zł, a dla dorosłego 1200 zł. Dochód podstawowy dla niektórych rodzin oznacza nawet kilka tysięcy

Informacje na temat świadczeń przysługujących na dziecko szczególnie interesują rodziców, którzy dzięki nim mogą sporo zaoszczędzić. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy gwarantowałby 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko.

Bezwarunkowy dochód podstawowy jest świadczeniem, które mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi, niezależnie od wykonywanego przez niego zawodu, wysokości dochodów, czy stażu pracy. To nowy socjalny plan, który został opracowany w najnowszym raporcie Państwowego Instytutu Ekonomicznego. Zakładałby wypłatę 1200 zł dla każdego dorosłego oraz dodatkowo 600 zł na dziecko.

Dochód podstawowy - ile na dziecko?

Jak czytamy w raporcie, wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojenie podstawowych potrzebo każdego człowieka. Okazuje się jednak, że taki pomysł ma także przeciwników. Niepokoją ich konsekwencje wprowadzenia programu, z czym zgadzają się także jego pomysłodawcy. Zauważają, że do wyzwań Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego należałyby między innymi luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników oraz związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki.

Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- wyjaśniają pomysłodawcy świadczenia.

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Chrzciny. Dowód wiary czy kultywowanie tradycji?Koperta jako prezent na chrzciny dla dziewczynki i chłopca? "Nie rozumiem, że ktoś odda swoje ostatnie pieniądze, bo wypada"

Eksperci obliczyli, że koszt realizacji Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. 

Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł, z czego 229 mld zł stanowiły wydatki na renty i emerytury zaś 114 mld zł na pozostałe formy wsparcia i pomocy socjalnej

- zauważają.

Od 1 czerwca podobne świadczenie będzie funkcjonowało w Niemczech, ale w formie eksperymentu. Jak informuje money.pl do badań wybrano 122 osoby, które co miesiąc przez trzy lata mają otrzymywać 1200 euro, za nic. W czasie trwania projektu mogą pracować tyle, ile zechcą. Ich jedynym obowiązkiem będzie wypełnianie siedmiu formularzy, które dostaną w ciągu trzech lat. Naukowcy chcą w ten sposób sprawdzić, jaki wpływ na ludzi miałby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. W eksperymencie bierze również udział druga, licząca 1380 osób grupa. Nie otrzymają oni świadczenia, choć będą musieli wypełniać formularze, za które przysługuje im drobne wynagrodzenie. Uczestnicy eksperymentu zostali wybrani losowo.

Zdaniem pomysłodawców projektu, Bezwarunkowy Dochód Podstawowy może rozwiązać wiele problemów, z którym obecnie boryka się społeczeństwo.

Internetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisuInternetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisu eDziecko.pl

Więcej o: