Zasiłek rodzinny 2021 to nawet 135 zł miesięcznie. Co zrobić, aby dostać te pieniądze?

Zasiłek rodzinny 2021 to jedno z popularniejszych świadczeń rodzinnych. Należy się wielu, ale nie jest łatwo go dostać. W rodzinie, która występuje o zasiłek rodzinny 2021, dochód na członka rodziny nie może przekraczać 674,00 zł na miesiąc.

Zasiłek rodzinny 2021 - wysokość świadczenia

Zasiłek rodzinny wynosi: 

  • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny 2021 - komu przysługuje? 

Zasiłek rodzinny 2021 to główne świadczenie. Przysługują do niego także dodatki - m.in. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Należą się one: 

  • rodzicom, jednemu z nich lub prawnemu opiekunowi dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
  • osobie uczącej się (a konkretnie: osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny 2021 - kryterium dochodowe

Jakie warunki muszą spełnić rodzice, gdy starają się o zasiłek rodzinnych 2021? Przede wszystkim liczą się zarobki. Zasiłek rodzinny 2021 jest przyznawany, gdy dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł na miesiąc. Jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, zasiłek rodzinny 2021 przysługuje, gdy dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny 2021 – gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny jest bardzo proste. Można zrobić to przez internet, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Trzeba jednak posiadać bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Więcej o: