Kiedy zaczynają się wakacje? Letni wypoczynek w reżimie sanitarnym: Rodzic ma 12 godzin na odebranie chorego dziecka

Kiedy zaczynają się wakacje? GIS radzi, jak zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Na stronie rządowej opublikowano zalecenia w tej kwestii. Dowiadujemy się, że grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób, a rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka do 12 godzin.

Kiedy zaczynają się wakacje? Już za miesiąc. Zakończenie roku szkolnego wypada 25 czerwca. Jak zorganizować najmłodszym atrakcję i letni wypoczynek? Czy wysłać swoją pociechę na kolonię, wyjazd dla dzieci i młodzieży? 

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Aby ograniczać ryzyko zakażenia wśród uczestników wypoczynku oraz kadry, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne sanitarne. Jak informują na stronie rządowej: gov.pl.

Kiedy zaczynają się wakacje? Wytyczne do letniego wypoczynku 

Zostały one podzielone na cztery części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku. 
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. 
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Szkoła rodzeniaSzkoła rodzenia edziecko

Kiedy zaczynają się wakacje? Uczestników wypoczynku nie więcej niż 15 osób

Ile osób w grupie podczas letniego wypoczynku? Zgodnie z wytycznymi grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.

Uczestnicy wyjazdu powinni być zdrowi, "co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ponadto, niezamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku". 

Odbiór dziecka do 12 godzin w razie niepokojących objawów

Jeśli u dziecka wystąpią niepokojące objawy (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka), rodzice/prawni opiekunowie do 12 godzin są zobowiązani odebrać je z wypoczynku. Także oni powinni zaopatrzyć dziecko w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku

Zobacz wideo Jak uzyskać i jak wykorzystać bon turystyczny?

Organizator wypoczynku powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że "w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym na osobę zakwaterowaną w jednym pokoju lub namiocie musi przypadać, co najmniej 4 mkw. powierzchni noclegowej".

Wytyczne GIS do letniego wypoczynku. Dystans między uczestnikami

Jak czytamy w wytycznych GIS, liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać zachowanie dystansu między uczestnikami podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. "Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedną osobę".

Wskazano, że przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. Więcej szczegółów na stronie gov.pl. 

Kiedy zaczynają się wakacje? Zanim zakończy się rok szkolny i uczniowie będą mogli odpocząć, niektórzych czeka poprawa ocen. Zobacz: Kiedy kończy się rok szkolny i zaczynają się wakacje? Dla uczniów ważne są dwie daty: 24 maja i 2 czerwca

Więcej o: