1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Podstawowy Dochód Bezwarunkowy. 1200 zł dla każdego dorosłego, a dla rodzin jeszcze więcej

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, nazywany też Podstawowym Dochodem Bezwarunkowym, dochodem podstawowym czy podstawowym dochodem bezwarunkowym to 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko. Taki plan socjalny opracował Państwowy Instytut Ekonomiczny.

Podstawowy Dochód Bezwarunkowy – co to za świadczenie?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to propozycja świadczenia, które miałoby przysługiwać każdemu obywatelowi. Należałoby się każdemu. I to bez względu na dochody czy status materialny. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy wynosiłby 1200 zł dla osoby dorosłej i 600 zł dla dziecka.

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- wyjaśnia raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" przygotowany przez Państwowy Instytut Ekonomiczny.

Podstawowy Dochód Bezwarunkowy. Eksperci o świadczeniu

"Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" to świadczenie, które byłoby trudno wdrożyć. Przede wszystkimi niesie za sobą wiele zagrożeń.

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą pomysłodawcy Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Podstawowy Dochód Bezwarunkowy to świadczenie drogie

Państwowy Instytut Ekonomiczny podaje, że Bezwarunkowy Dochód Podstawowy byłby drogim programem.

Koszt realizacji programu przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł, z czego 229 mld zł stanowiły wydatki na renty i emerytury zaś 114 mld zł na pozostałe formy wsparcia i pomocy socjalnej

- tłumaczą eksperci.

Taki koszt programu wiązałby się więc z likwidacją innych świadczeń socjalnych – na przykład 500 plus. Dodatkowo pomysłodawcy nie wykluczają podwyżki podatków.

Więcej o: