1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Bezwarunkowy dochód podstawowy dla kogo? To 1200 zł na dorosłego, a rodziny otrzymałyby jeszcze więcej

Bezwarunkowy dochód podstawowy dla kogo miałoby być to świadczenie? Pieniądze otrzymywałby każdy obywatel niezależnie od dochodu. Wtedy jednak nie byłoby 500 plus i innych świadczeń.

Bezwarunkowy dochód podstawowy dla kogo i kiedy? Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to pomysł Państwowego Instytutu Ekonomicznego. To świadczenie pieniężne, które mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi. Dorosły otrzymywałby 1200 złotych, a dziecko 600 złotych. 

Bezwarunkowy dochód podstawowy dla kogo?  

Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie, które obywatel otrzymywałby niezależnie od wykonywanej przez niego pracy, wysokości dochodu i poziomu zamożności. W raporcie Państwowego Instytutu Ekonomicznego czytamy, że "wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka".

Koszt realizacji programu przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł, z czego 229 mld zł stanowiły wydatki na renty i emerytury zaś 114 mld zł na pozostałe formy wsparcia i pomocy socjalnej

- czytamy w raporcie PIE.

500 plus dla seniora. Plan na lata 2021-2024 zatwierdzony. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę500 plus dla seniora. Plan na lata 2021-2024 zatwierdzony. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę

Bezwarunkowy dochód podstawowy wiązałby się z różnymi wyzwaniami dla państwa. Według pomysłodawców należą do nich m.in."luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków". 

Bezwarunkowy dochód podstawowy. Czy Polacy chcieliby otrzymywać to świadczenie?

51 proc. Polaków w wieku 18-64 lat poparłoby wprowadzenie w Polsce Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, przy czym, jak czytamy w raporcie:

 • do poziomu 30 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało znacznego wzrostu podatków,
 • do poziomu 28 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało rezygnacji z części świadczeń i usług socjalnych,
 • do poziomu 24 proc. spadłoby poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego, gdyby jego finansowanie wymagało wzrostu zadłużenia Polski
Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?
Więcej o: