1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy oznacza 1200 zł dla dorosłych i 600 zł dla dzieci. Ale wtedy koniec 500 plus

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, czyli 1200 złotych dla każdego dorosłego i dodatkowo jeszcze 600 zł na dziecko, to pomysł Państwowego Instytutu Ekonomicznego. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy byłby bardzo drogim świadczeniem. Konieczne byłyby oszczędności w budżecie - to byłby koniec 500 plus i doszłoby do podwyżek podatków.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – nowy pomysł PIE

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, który jest nazywany także bezwarunkowym dochodem gwarantowanym lub obywatelskim, budzi wiele kontrowersji. Czym jest Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, o którym tak głośno w ostatnich tygodniach? To świadczenie pieniężne, które mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi. To na co trzeba zwrócić uwagę to fakt, że świadczenie byłoby wypłacane niezależnie od:

 • wykonywania przez niego pracy,
 • wysokości dochodu,
 •  poziomu zamożności.
Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka

- wyjaśnia raport "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – kontrowersyjny pomysł

Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego nie ma w żadnym innym państwie. Jeśli doszłoby do wdrożenia takiego programu, polityków i ekspertów czekałoby mnóstwo pracy.

Do wyzwań należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

- tłumaczą eksperci w raporcie "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?".

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to drogie świadczenie  

Koszt realizacji programu przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld zł rocznie. Dla porównania w 2018 r. łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 mld zł, z czego 229 mld zł stanowiły wydatki na renty i emerytury zaś 114 mld zł na pozostałe formy wsparcia i pomocy socjalnej

- czytamy w raporcie PIE.

Świadczenie wiązałoby się więc z likwidacją innych zasiłków, a także między innymi 500 plus. Doszłoby również do podwyżek podatków.