Pierwsza Komunia święta w innej parafii: jak ją zorganizować?

Pierwsza Komunia święta w innej parafii niż macierzysta może odbyć się z wielu względów. Zobacz, kiedy do tego dochodzi najczęściej.

Pierwsza komunia w innej parafii: jak wygląda druk zgody proboszcza?

Pierwsza komunia w innej parafii niż parafia zgodna z miejscem zamieszkania to wcale nie tak rzadki przypadek. Jest to w znacznej mierze związane z brakiem obowiązku rejonizacji w szkołach, co sprawia, że dzieci uczęszczają do szkół innych niż te z terenu parafii. Sprawia to, że religii uczą je katecheci z innych parafii, a do komunii przygotowywać muszą się w swojej macierzystej wspólnocie, w której często nie mają bliskich kolegów i znajomych. To często jest powodem decyzji rodziców o przeniesieniu dziecka i przyjęciu przez nie komunii w innej parafii wraz ze swoimi kolegami z klasy. 

Aby do tego doszło konieczna jest zgoda proboszcza parafii, w której dziecko powinno przystąpić do sakramentu. Wzór takiej zgody można pobrać z internetu, ale nie jest to konieczne, gdyż w każdej kancelarii parafialnej proboszcz powinien mieć konieczny druk. Pojawia się w nim następująca informacja:

"Wyrażam zgodę, aby syn/córka .......................... zamieszkały(a) na terenie parafii pw.......................w................... przy ulicy............................przyjął(a) sakrament........................... i został(a) do niego przygotowany(a) w parafii pw.........................................w........................................."

W zgodzie powinna znaleźć się ponadto pieczęć parafii, data wydania oraz podpis księdza proboszcza.

Parafia szkolna a parafia dziecka według miejsca zamieszkania

Częstym przypadkiem w naszym kraju jest sytuacja kiedy parafia szkolna jest inna niż parafia, do której dziecko przynależy z tytułu miejsca zamieszkania. Zgodnie z obowiązującą zasadą przygotowanie do sakramentu pierwszej Komunii świętej spoczywa na parafii ucznia związanej z miejscem zamieszkania. Nie zmienia to faktu, że znaczna część przygotowań związanych z Komunią ma miejsce na lekcjach religii. W ten sposób tworzy się pewien dysonans i część rodziców zastanawia się nad tym, czy dziecko powinno przystąpić do sakramentu w parafii szkolnej, czy w miejscu zamieszkania. Część decyduje się na przeniesienie, do którego wymagana jest odpowiednia zgoda, niemniej jednak zdecydowana większość pozostaje przy parafii w miejscu zamieszkania.

Zobacz wideo 100 lat sukienek na komunię. Polskie gusta od 1915 roku

Zgoda proboszcza na komunię w innej parafii

W przypadku, gdy decydujemy się na posłanie dziecka do pierwszej Komunii świętej w parafii innej niż nasza, musimy uzyskać stosowną zgodę od proboszcza naszej parafii. Najczęściej uzyskanie jej wymaga solidnego umotywowania naszej decyzji. Zgoda proboszcza na komunię w innej parafii musi mieć charakter pisemny, gdyż trzeba ją później przedłożyć w parafii, w której chcemy przystąpić do sakramentu.

Jak sprawdzić, do której parafii należy dziecko?

Jak sprawdzić, do której parafii należy dziecko? Przynależność do parafii związana jest ściśle z miejscem zamieszkania. Oznacza to, że parafią dziecka jest kościół, w obrębie zasięgu którego zamieszkuje ono minimum przez ostatnie sześć miesięcy. O tym, do jakiej parafii należy dane dziecko, dowiedzieć możemy się np. z internetowej strony parafialnej, gdzie znajdziemy wykaz ulic przynależnych do danej parafii. Wykaz taki możemy znaleźć też często w gablocie ogłoszeniowej danego kościoła. Nie warto sugerować się bliskością świątyni od miejsca zamieszkania - czasem zdarza się, że kościół, który jest najbliżej nas, wcale nie jest naszą parafią.

Zobacz też: Pierwsza komunia u Ewangelików. Jak wygląda?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.